ВІДБУВСЯ СЕМІНАР «УПРАВЛІНСЬКІ ЯКОСТІ ОСОБИСТОСТІ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ»

ВІДБУВСЯ СЕМІНАР «УПРАВЛІНСЬКІ ЯКОСТІ ОСОБИСТОСТІ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ»
22.02.2018 09:00

21 лютого 2018 року у Центральній районній бібліотеці імені П.А. Загребельного Деснянського району міста Києва (Центральна районна бібліотека № 141) у рамках співпраці відділу андрагогіки ІПООД НАПН України з Управлінням культури, туризму та охорони культурної спадщини Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації відбувся науковий семінар «Управлінські якості особистості державного службовця». У роботі семінару взяли участь начальник Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Ігор Закомірний провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Тетяна Калюжна, працівники Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Деснянського району в місті Києві державної адміністрації Під час семінару відбулося обговорення питань щодо удосконалення підготовки державних службовців, формування у них управлінських якостей необхідних для здійснення ефективної діяльності відповідно до вимог ринку праці. Провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Тетяна Калюжна акцентувала увагу на проблемі формування управлінських якостей та компетентностей державних службовців в умовах інтеграції України в європейський простір, ціннісному аспекті їх професійної діяльності, сучасних потребах інформаційно аналітичного забезпечення державного управління, змістовій складовій програм підготовки державних службовців. Особливу увагу було приділено питанням упровадження результатів наукових досліджень у процес професійної підготовки державних службовців. Під час наукового семінару у ході дискусійного обговорення сучасних підходів до підготовки державних службовців учасники заходу дійшли висновку, що євроінтеграційний вектор розвитку управлінської діяльності державної служби України вимагає змін у законодавчому та нормативному регулюванні професійної діяльності державних службовців, у сфері підготовки державних службовців шляхом адаптації національних стандартів освіти до міжнародних стандартів та європейських директив.