ВІДБУЛАСЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ»

ВІДБУЛАСЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ  «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ  УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ»
25.10.2017 21:00

26 жовтня 2017 р. на базі Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Теоретичні та практичні аспекти управлінської діяльності у сфері культури і мистецтв». Серед співорганізаторів конференції – Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, відділ андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, Централізована бібліотечна система Деснянського району м. Києва, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.

 

Оргкомітет заходу очолили Лариса Борисівна Лук’янова – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Ігор Миколайович Закомірний – начальник Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.

 

До роботи конференції було залучено професорсько-викладацький склад і студентів провідних навчальних закладів культури і мистецтва, учнів і педагогів позашкільних навчальних закладів, науковців НАПН України та інших установ.

 

Під час конференції було обговорено питання історії та теорії суміжних видів мистецтв, актуалітети управлінської діяльності у сфері культури і мистецтв, перспективні, новітні методики мистецької освіти, інновації в сфері науково-дослідної роботи.

 

У роботі секційних засідань від відділу андрагогіки ІПООД НАПН України взяли участь Олена Валеріївна Аніщенко – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу (доповідь на тему «Інноваційний потенціал сучасної бібліотеки»), Світлана Володимирівна Зінченко – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу (доповідь на тему «Особливості організації неформальної освіти педагогів у сфері культури і мистецтв»), Тетяна Григорівна Калюжна – кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу (доповідь на тему «Неперервна освіта державних службовців»), Володимир Миколайович Піддячий – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу (доповідь на тему «Ціннісна основа громадянської компетентності майбутнього педагога»), Дар’я Володимирівна Щербина – кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу (доповідь на тему «Педагогічна просвіта батьків в умовах позашкільного навчального закладу»), Тамара Володимирівна Котирло – старший науковий співробітник відділу (доповідь на тему «Педагогізація батьків в умовах неформальної освіти»).

 

На підсумковому пленарному засіданні конференції модератори секцій проінформували учасників конференції про результати дискусій щодо управлінської діяльності у сфері культури і мистецтв. Було акцентовано увагу на тому, що сучасна українська культура потребує від керівників нових управлінських конструкцій з чіткою розшифровкою базових культурних основ, активізації впливів духовних еталонів «справжнього мистецтва» на українську спільноту; управлінська еліта держави має активно працювати на розбудову українського мистецтва, освіти, виховання дітей і молоді, сприяти поширенню ідей щодо соціальної цінності мистецтва. За підсумками роботи учасниками конференції було обґрунтовано рекомендації щодо удосконалення управлінської діяльності у сфері культури і мистецтв.

 

У рамках науково-практичної конференції пройшов конкурс творчих робіт студентів-магістрів кафедри естрадного мистецтва Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Творчість студентів було високо поціновано учасниками заходу.

 

Подібні конференції доцільно проводити як циклічні з залученням представників різних відомств та установ, що сприятиме налагодженню міжсекторної взаємодії у галузі культури і мистецтв.