В ІПООД НАПН України створено спеціалізовану вчену раду К 26.451.02

В ІПООД НАПН України створено спеціалізовану вчену раду К 26.451.02
01.12.2017 09:00

Згідно наказу МОН України № 1413 від 24 жовтня 2017 року в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України строком на три роки створено спеціалізовану вчену раду К 26.451.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Головою ради призначено доктора психологічних наук, професора Едуарда Олександровича Помиткіна.

 

Вітаємо колег та бажаємо плідної праці!