VІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКІ ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ «ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ: ВИМОГИ ЧАСУ» до 100-річчя від дня народження Олени Дубинчук

VІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКІ ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ «ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ: ВИМОГИ ЧАСУ» до 100-річчя від дня народження Олени Дубинчук
24.05.2019 10:00

20 травня 2019 р. співробітниками відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України до 100-річчя від дня народження видатного вченого-педагога Олени Степанівни Дубинчук проведено VІІІ Всеукраїнські педагогічні читання «Освіта впродовж життя: вимоги часу».

 

Під час Читань в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України було організовано роботу:

 

 • круглого столу «Олена Степанівна Дубинчук у спогадах друзів, учнів, колег. Наукова школа вченого»;
 • секційних засідань «Теоретичні, методологічні та методичні засади освіти впродовж життя», «Освіта дорослих у контексті порівняльно-педагогічних досліджень»;
 • дискусійного майданчика «Центри освіти дорослих як ресурс розвитку регіонів, що навчаються».

 

Програмою заходу було передбачено 60 тем доповідей. Під час роботи круглого столу і секційних засідань було виголошено та обговорено 22 доповіді, презентовані науковцями, педагогами-практиками, представниками громадських та інших організацій з різних куточків України. Йшлося і про життєвий та науковий шлях видатного вченого-педагога Олени Степанівни Дубинчук, і про теоретичні, методологічні, методичні засади освіти впродовж життя та освіти дорослих.

 

У виступах учасників конференції, зокрема, було наголошено на доцільності дослідження наукової спадщини Олени Степанівни Дубинчук. Також було акцентовано увагу на доцільності створення та поширення досвіду закладів освіти інноваційного типу з надання освітніх послуг різним категоріям дорослого населення; сприяння відкриттю у закладах вищої і післядипломної освіти кафедр андрагогіки з метою забезпечення сфери освіти дорослих кваліфікованими і компетентними педагогічними працівниками, а також упровадженню навчальних програм з освіти дорослих; запровадження професійної підготовки андрагогів; вивчення й поширення досвіду закладів вищої освіти, громадських організацій з розроблення й впровадження інноваційних освітніх програм для підготовки андрагогів у закладах формальної і неформальної освіти тощо. Особливу увагу було приділено обговоренню питань, пов’язаних із організаційно-педагогічними засадами діяльності центрів освіти дорослих, а також із розробленням концепції діяльності центрів освіти дорослих.

 

На Читаннях панувала особливо тепла атмосфера, в якій лунали спогади про Олену Степанівну Дубинчук – Людину видатного розуму, великого серця та невичерпної енергії, подругу, колежанку, наукову наставницю … На круглому столі «Олена Степанівна Дубинчук у спогадах друзів, учнів, колег. У рамках Читань спогадами ділилися: 

 

 • Нелля Григорівна Ничкало (доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України);
 • Лариса Борисівна Лук’янова (доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України); 
 • Юрій Іванович Мальований (кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НАПН України, вчений секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України); 
 • Людмила Олександрівна Хлєбникова (кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник);
 • Ера Михайлівна Ковальчук (кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри професійної освіти Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка); 
 • Алевтина Олександрівна Молчанова (кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри професійної та вищої освіти і права Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України).

 

Модерацію круглого столу майстерно здійснено директором Інституту, доктором педагогічних наук, професор, членом-кореспондентом НАПН України Ларисою Борисівною Лук’яновою.

 

Завантажити Програму Читань 

 

До 100-річчя від дня народження Олени Степанівни Дубинчук науковцями відділу андрагогіки ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України було підготовлено до друку та опубліковано науково-популярне видання «Олена Степанівна Дубинчук (1919 – 1994): видатний науковець-педагог». Завантажити Брошуру 

 

До визначної ювілейної дати головним бібліотекарем Інституту заслуженим діячем культури України Людмилою Наумівною Штомою було організовано книжкову виставку, яка візуалізує науковий доробок О.С. Дубинчук.

 

Довідково.

 

Олена Степанівна Дубинчук (21.05.1919 – 25.11.1994) – талановитий математик, науковець, педагог. Народилася 21 травня 1919 р. у старовинному Ямполі на Вінниччині, у дружній інтелігентній родині вчителів. Її наукові інтереси – методика викладання математики в школах, профтехучилищах різного типу, педагогічних інститутах, організація навчально-виховного процесу в профтехучилищах, міжпредметні зв’язки, диференціація та індивідуалізація навчання, проблеми теорії та історії педагогіки тощо. Вона – автор понад двохсот наукових, навчально-методичних праць, співавтор концепцій (математичної освіти в Україні, неперервної професійної освіти) …

 

У 1941 р. Олена Степанівна закінчила механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Під час Другої світової війни розпочала педагогічну діяльність в евакуацїі у Росії, а після повернення, з 1944 до 1971 р., жила в с. Тарасівка й працювала вчителем математики.

 

У 1951-1954 рр. навчалася в аспірантурі та викладала математику в Київському державному педагогічному інституті ім. О. М. Горького. З 1954 р. працювала старшим науковим співробітником, завідуючою сектором методики математики у відділі методики математики і фізики Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР.

 

На початку 70-х років минулого століття О. С. Дубинчук розпочала науково-педагогічний пошук у галузі методики викладання математики в загальноосвітніх школах, професійно-технічних навчальних закладах і педагогічних ВНЗ. У 1971 р. вона очолила відділ професійно-технічної освіти Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР (нині – Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України). З 1981 р. працювала завідуючою сектором дидактики професійно-технічної освіти НДІП. З 1985 р. стала старшим, а з 1990 р. – провідним науковим співробітником лабораторії професійно-технічної освіти Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР. Упродовж 3 січня – 26 жовтня 1994 р. Олена Степанівна працювала на посаді провідного наукового співробітника лабораторії професійно-технічної освіти в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України (нині – Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України).

 

Так склалося життя, що Олена Степанівна не мала статусу доктора наук, професора, академіка, а також високих державних нагород. Будучи кандидатом педагогічних наук, захистила 25 аспірантів, але людей, яким вона допомагала й зігрівала своїм теплом, набагато більше. Вона любила людей і вважала вищим сенсом життя творити добро.

 

Олена Степанівна з нами доти, доки ми її пам’ятаємо… Однодумці, учні Олени Степанівни вшановують її пам'ять. Так, ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України ініційовано проведення Всеукраїнських педагогічних читань, присвячених пам’яті видатного вченого-педагога Олени Степанівни Дубинчук (з 2009 р.).

 

Значну роботу щодо популяризації наукового доробку О.С. Дубинчук, збереження пам'яті про науковця здійснює Історично-мистецький центр «Стара Школа» (с. Тарасівка, Києво-Святошинський район м. Києва). Одна з центральних вулиць с. Тарасівка, колишня Леніна, названа іменем Олени Дубинчук, яка жила в Тарасівці майже 30 років, працювала, зокрема, в сільській школі учителем математики, зробила багато для розвитку місцевої громади.

 

До днів народження О.С. Дубинчук відкриваються виставкові експозиції у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського НАПН України, Педагогічному музеї України НАПН України. Проводяться й інші наукові та практико орієнтовані заходи.

 

У фондах Педагогічного музею НАПН України зберігаються фото, книги, статті у фаховій педагогічній періодиці, оригінали дипломів, медалей, грамот, посвідчень, рукописів, а також інші документи та матеріали вченого (понад 130 експонатів) переглянути

 

Автор:

Завідувач відділу андрагогіки

проф. Олена Аніщенко