Управління якістю науково-дослідницькою діяльністю у закладах фахової передвищої і вищої освіти

Управління якістю науково-дослідницькою діяльністю у закладах фахової передвищої і вищої освіти
06.06.2022 10:00

З 10 травня – 4 червня 2022 р. під гаслом «Учені єдині! Разом ми сильніші!» з ініціативи Центру українсько-європейського наукового співробітництва відбувався лекторій у межах Всеукраїнського підвищення кваліфікації з проблеми «Управління якістю науково-дослідницькою діяльністю у закладах фахової передвищої і вищої освіти».

 

В організації важливого заходу для сучасних педагогів, викладачів, менеджерів освіти з урахуванням сучасних викликів у ролі лектора брала участь Вовк Мирослава Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

 

Усеукраїнське підвищення кваліфікації передбачало участь більше 250 представників закладів освіти з різних регіонів України в інтерактивних лекціях.

 

Перша лекція (20 травня 2022 р.) – «Нормативно-правові та психолого-педагогічні засади управління якістю науково-дослідницької діяльності у закладах вищої та фахової передвищої освіти».

 

Лекторки:

 

  • О.Л. Фаст  кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці, Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради;
  • О.М. Семеног  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка;
  • О.П.Цюняк  доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки початкової освіти, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

 

Проблематика лекції охоплювала проблеми законодавчо-нормативного врегудювання якості світи на державному, регіональному, локальному та особистісному рівнях; представлення зарубіжного і українського досвіду закладів вищої освіти та фахової передвищоїосвіти із реалізації освітніх практик забезпечення якості науково-дослідницької діяльності викладачів і здобувачів освіти. Детальніше тут

 

Друга лекція – «Мовно-комунікативні та особистісні виміри якості науково-дослідницької діяльності в умовах воєнних реалій» (26 травня 2022р.).

 

Спікерами заходу виступили:

 

  • О.М.Семеног – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка;
  • М.П.Вовк – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України;
  • О.Л. Фаст – кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці, Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.

 

Основні висвітлені проблеми під час лекції: специфіка комунікації між суб’єктами освітнього процесу в умовах воєнного часу; особливості професійного і особистісного спілкування між наставниками та здобувачами освіти; культура наукової фахової мови: публікаційні стратегії і публікаційна активність; рекомендації щодо врегулювання публікаційної активності науковця, викладача закладу фахової передвищої і вищої освіти; фактчекінг у наукових текстах; досвід підготовки наукових кадрів у зарубіжних країнах. Детальніше: покликання1; покликання2

 

Третя лекція – «Цифрові ресурси і сервіси у забезпеченні якості науково-дослідницької діяльності в умовах воєнних реалій» (2 червня 2022 р.)

 

Лектори:

 

  • О.М.Семеног – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка;
  • М.П.Вовк – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України;
  • О.В. Семеніхіна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка;
  • О.Л. Фаст – кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці, Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.

 

Ключовими проблемами лекції стали: концепція сервісно орієнтованої науки; система сучасної наукової комунікації; стратегічне значення інформаційного, технологічного забезпечення системи наукової комунікації в національному й світовому контексті; створення та управління інформаційними ресурсами як інструмент міждисциплінарних досліджень; мережеві технології у розвитку відкритої науки; бібліотечні ресурси та цифрові технології як сегменти загальносвітового мережевого ресурсу. Поняття е-науки та цифрової науки; відкрита наука у контексті свободи поширення наукової інформації та її поширення у Європейському просторі; цифрова гуманітаристика у вимірах актуалізації джерел національної спадщини та створення цифрових ресурсів національної пам’яті; цифровий менеджмент; наукова бібліотека як сегмент електронної дослідницької інфраструктури. Детальніше тут

 

Мирослава Вовк

завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти