Українсько-фінський Проєкт «Навчаємось разом»

Українсько-фінський Проєкт «Навчаємось разом»
20.10.2019 10:00

Наукові співробітники Інституту Лідія Хомич (доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи) та Наталія Авшенюк (доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих) стали членами консультативної групи з підготовки відкритого конкурсу для закладів вищої освіти з розроблення нових освітніх програм початкової освіти для здобуття ступеня бакалавра і магістра відповідно до концепції Нової української школи, що здійснюється в межах Кластеру 1 «Підготовка вчителів»  українсько-фінського Проєкту «Навчаємось разом».    

 

У межах українсько-фінського Проєкту «Навчаємось разом» Л.Хомич та Н.Авшенюк взяли участь у заходах проекту, а саме:

 

у програмі підготовки тренерів для тренерів «Педагогіка початкової школи школи: фінський досвід» (16-18 жовтня 2019 р., Київ). Мета: дізнатися про фінську педагогіку, зокрема, про мету та культуру оцінювання в школі, яка сприяє: навчанню учнів; розвитку навичок оцінювання в учителів; посилює належну практику оцінювання, спрямовану на популяризацію навчання. Захід проводили фінські тренери Аня Хурінайнен-Косунен (магістр освіти, учитель початкових класів, вчитель-предметник; посада: вчитель і викладач Школи підготовки вчителів Віккі Гельсінського університету) та Рійя Палмквіст (доктор наук, учитель початкових класів; посада: радник Національного агентства Фінляндії з питань освіти).

 

в інтенсивному курсі «Педагогіка початкової школи: фінський досвід» відповідно до концепції Нової української школи (23-26 вересня 2019 р.,Київ). Мета курсу: знайомство з фінською системою освіти і педагогікою початкової школи, фінським досвідом і кращими практиками; учасники зобов’язуються поширити нові знання та матеріали у своїх закладах серед колег.

 

Упродовж курсу розглядалися та обговорювалися такі питання:

 

  • фінська система освіти, педагогічний підхід, розроблення освітньої програми;
  • фінська програма підготовки вчителів початкових класів з метою здобуття відповідного ступеня;
  • інклюзивна освіта;
  • розроблення і впровадження інтегрованого навчання на рівні школи, формування компетентностей, диференційоване навчання;
  • розроблення та використання навчальних матеріалів на рівні школи;
  • практика та інструменти оцінювання в школі;
  • шкільна освіта та виховання, співпраця між школою та батьками з демонстрацією інноваційних підходів;
  • професійний розвиток учителів

 

Захід проводили фінські тренери Анні Лоукоміес і Ретта Ніемі, Школа підготовки вчителів Віккі при Гельсінському університеті, м. Гельсінкі, Фінляндія.

 

Анні Лоукоміес – магістр (учитель початкових класів), кандидат педагогічних наук, викладач, науковий співробітник. Має 20-річний досвід викладання у перших-шостих класах, 7-річний досвід супервізії/наставництва студентів у школі підготовки вчителів при університеті. Наукові інтереси: мотивація та емоції при вивченні наук, навчання учителів у школі підготовки вчителів.

 

Ретта Ніемі – магістр (учитель початкових класів), кандидат педагогічних наук, викладач, науковий співробітник. Має 20-річний досвід викладання у перших-шостих класах, 9-річний досвід супервізії/наставництва студентів у школі підготовки вчителів при університеті. Наукові інтереси: партисипативна педагогіка, участь учнів у багатодисциплінарних навчальних модулях, педагогічні дослідження.