УКРАЇНСЬКИЙ ВЧИТЕЛЬ У ДЗЕРКАЛІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОПИТУВАННЯ ЗА МЕТОДОЛОГІЄЮ TALIS

УКРАЇНСЬКИЙ ВЧИТЕЛЬ У ДЗЕРКАЛІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОПИТУВАННЯ ЗА МЕТОДОЛОГІЄЮ TALIS
31.01.2018 16:00

«УКРАЇНСЬКИЙ ВЧИТЕЛЬ У ДЗЕРКАЛІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОПИТУВАННЯ ЗА МЕТОДОЛОГІЄЮ TALIS» під такою назвою сьогодні проходив круглий стіл в Інституті вищої освіти НАПН України, на якому було представлено результати Всеукраїнського моніторингового опитування викладання та навчання серед директорів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів за методологією TALIS. Доповідачами виступили Світлана Щудло (доктор соціологічних наук, професор), Оксана Заболотна (доктор педагогічних наук, професор), Тетяна Лісова (кандидат фізико-математичних наук, доцент). Під час круглого столу було представлено:

 

  • короткий огляд методології дослідження TALIS;
  • соціально-демографічний та професійний профіль вчителів: український та міжнародний контекст;
  • характеристика шкіл, в яких працюють українські вчителі;
  • управління школою та соціально-демографічні характеристики директорів шкіл;
  • професійний розвиток та мобільність вчителів;
  • основні рекомендації за результатами дослідження TALIS

 

Згідно з методологією, дослідження проводиться шляхом опитування. Респонденти самостійно можуть вибирати спосіб заповнення анкети – у паперовій формі чи он-лайн. Інструментарій охоплює дві анкети для вчителів та для директорі шкіл. Опитування проводиться серед педагогів шкіл ІІ ступеня, тобто 5-9 класів, що відповідає за міжнародною класифікацією рівню МСКО 2. Деякі з країн-учасниць включили до вибірки і вчителів початкової та старшої школи. Країна учасниця формує вибірку орієнтовано з 200 шкіл в кожній з яких опитується директор школи та 20 репрезентативно відібраних вчителів. Таким чином, у другій хвилі дослідження (2013) було опитано близько 107 тис. вчителів, які репрезентували більш ніж чотиримільйонну вчительську спільноту з 34 країн.

 

Методологія TALIS у Всеукраїнському дослідницькому проекті відповідає міжнародним стандартам TALIS, вибрана відповідна цільова група  - директори та вчителі рівня МСКО 2 (5-9 класи) загальноосвітніх шкіл усіх регіонів України, обсяг вибірки склав – 3600 вчителів 5-9 класів загальноосвітніх шкіл та 201 директор з 201 школи. Представлені результати всеукраїнського моніторингового опитування  виконувались науковцями Української асоціації дослідників освіти з використанням інструментарію Міжнародного дослідження викладання та навчання TALIS 2013, що проводиться Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Дослідження виконано у лютому-серпні 2017 року в межах проекту «Вчитель» та «Реформа освіти: оцінка якості в міжнародному контексті», який реалізує Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» за підтримки Міністерства освіти і науки України.

 

Від Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих у круглому столі та бліц-дискусії взяли участь співробітники відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих  - М.Марусинець, К.Котун, Н.Постригач; відділу андрагогіки - О.Волярська та В.Піддячий; відділу теорії і практики педагогічної освіти імені І.Зязюна – Ю.Грищенко; відділу психології праці – О.Радзімовська та М.Жмурко.

 

Більш детальну інформацію щодо отриманих результатів можна знайти на сайті Інституту вищої освіти НАПН України та Української асоціації дослідників освіти.

 

Довідково: міжнародне дослідження навчання та викладання (TALIS – Teaching and Learning International Survey), яке проводиться науковим консорціумом під егідою Організації економічного співробітництва та розвитку, є першою і унікальною міжнародною програмою, спрямованою на дослідження навчального середовища та умов праці вчителів. Цей проект започаткований у 2008 році, а його друга хвиля, що продовжила традиції моніторингу та накопичення сучасної, практично корисної, порівнюваної інформації для формулювання освітньої політики, пройшла у 2013 році. Наступна хвиля дослідження запланована на 2018 рік. Так, у першій хвилі (2008) у дослідженні взяли участь 24 країни, у другій (2013) – 34 країни-члени OECP та країни-партнери, а у хвилі 2018 року передбачається участь 44 країн. Відсутність України серед країн-учасниць опитування позбавляє її цінної інформації щодо розуміння свого місця у світовому освітньому просторі. Міжнародний характер дослідження дає змогу отримати країнам-учасницям достовірну порівнювальну інформацію для самооцінки та формування освітньої політики, яка б сприяла підвищенню якості вчительських кадрів.