УЧАСТЬ У І МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ВИМІРАХ РОЗБУДОВИ СУСПІЛЬСТВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА МІЖКУЛЬТУРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ»

УЧАСТЬ У І МІЖНАРОДНІЙ  КОНФЕРЕНЦІЇ «СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ВИМІРАХ РОЗБУДОВИ СУСПІЛЬСТВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА МІЖКУЛЬТУРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ»
03.11.2017 21:00

02-03 листопада 2017 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка спільно з Українською академією акмеології відбулася І Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи». Організатори конференції: Міністерство освіти і науки України, Київський університет імені Бориса Грінченка та Українська академія акмеології.

 

Головні напрями роботи конференції: нові стратегії фахової підготовки педагогів у вимірах суспільства сталого розвитку; аксіологічні концепти розвитку педагогічної освіти в сучасному міжкультурному просторі; перспективний досвід підготовки фахівців із дошкільної та початкової освіти: погляд крізь призму часу; екзистенційні основи самопроектування конкурентоспроможного фахівця та його кар’єрного зростання; інтеграція фундаментальної та практичної підготовки педагогів у контексті розбудови нової української школи; практика підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів і вчителів початкової школи у країнах Європейського Союзу; академічна мобільність майбутніх педагогів в умовах міжкультурної інтеграції; акме-орієнтири розвитку особистості у різні вікові періоди: філософський, соціальний та психолого-педагогічний аспекти проблеми.

 

Від Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України на пленарному засіданні конференції виступили заступник директора з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор Л.О. Хомич (тема доповіді: «Проблеми удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя у контексті концепції нової української школи»), провідний науковий співробітник відділу змісту і технологій навчання дорослих, доктор педагогічних наук, професор О.Г. Кучерявий (тема доповіді: «Сутнісні характеристики стратегії розвитку педагогічної освіти України»). У роботі секцій на базі центрів практичної підготовки Педагогічного інституту (НМЦ практичної підготовки студентів спеціальностей «Дошкільна освіта» і «Початкова освіта») взяв участь старший науковий співробітник відділу андрагогіки, кандидат педагогічних наук В.М. Піддячий.

 

Конференція візуалізувала необхідність кардинального перегляду освітнього процесу у педагогічних ВНЗ, виявлення виникаючих суперечностей, пошуку шляхів їх подолання, розробки нових концептуальних підходів до проектування змісту педагогічної освіти, проектування освітніх програм і навчальних планів, які уможливлять удосконалення фахової підготовки майбутнього вчителя.