ТРЕНІНГОВА ПРОГРАМА «ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ У СФЕРІ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я, ПРАВ ЛЮДИНИ ТА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ»

ТРЕНІНГОВА ПРОГРАМА «ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ У СФЕРІ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я, ПРАВ ЛЮДИНИ ТА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ»
13.02.2019 00:00

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України спільно з Всеукраїнською громадською організацією осіб з інвалідністю «User» та Громадською організацією «Асоціація фахівців психологічної допомоги» взяв участь у впровадженні програми, спрямованої на покращення якості послуг в сфері психічного здоров’я, прав людини та підвищення професійної компетентності персоналу, який працює в закладах охорони здоров’я Чернівецької, Вінницької, Запорізької та Полтавської областей. Така програма побудована на методичних розробках як науковців, так й практиків, та розрахована. Її тривалість становить 6 місяців.

 

Паскевська Ю.А., кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу андрагогіки практично імплементувала перший модуль тренінгової програми «Покращення якості послуг у сфері психічного здоров’я, прав людини та ресоціалізації» у Чернівецькій обласній психіатричній лікарні (29-31 січня 2019 р.) та КЗ Запорізька обласна психіатрична лікарня (11-13 лютого 2019 р.). Упродовж трьох днів у відповідних установах відбувалося навчання медичного персоналу (психіатрів, психологів, соціальних робітників, адміністрації закладів), які працюють у стаціонарних та амбулаторних службах психічного здоров’я. Під час даного тренінгу персоналу зазначених закладів надавалася методична допомога, відбувався обмін досвідом в мультидисциплінарних командах. Неформальна освіта такої категорії дорослих є платформою для посилення їх професійних компетенцій відповідно міжнародних вимог і стандартів.

 

Упровадження тренінгової програми «Покращення якості послуг у сфері психічного здоров’я, прав людини та ресоціалізації» сприятиме розвитку цілісної, ефективної системи охорони психічного здоров’я, яка заснована на принципах доступності, комплексності, міждисциплінарного підходу, координації та неперервності послуг, рівності прав і свобод людини, а також покращенню якості життя громадян.