Тренінг «Як навчати дорослих: шлях до успіху» у рамках проекту «освітня програма підготовки професіоналів у галузі освіти дорослих включно з питаннями громадянської освіти»

Тренінг  «Як навчати дорослих: шлях до успіху» у рамках проекту «освітня програма підготовки професіоналів у галузі освіти дорослих  включно з питаннями громадянської освіти»
23.06.2017 14:00

13-14 червня 2017 р. у Запорізькому національному технічному університеті відбувся тренінг «Як навчати дорослих: шлях до успіху». Він є складовою системи заходів у рамках проекту «Освітня програма підготовки професіоналів у галузі освіти дорослих включно з питаннями громадянської освіти», ініційованого DVV International в Україні, ІСАР «Єднання», ГС «Українська асоціація освіти дорослих».

 

Організатор тренінгу – ГО «Українська асоціація міст, що навчаються», діяльність якої спрямовано на задоволення і захист соціальних, економічних, культурно-освітніх, творчих, наукових та інших інтересів громадян, і передбачає сприяння спільнотам міст в розширенні індивідуальних прав і можливостей дітей, молоді й дорослих щодо навчання впродовж життя і, як наслідок, соціальній згуртованості та економічному зростанню регіонів, що навчаються.

 

Тренінг розроблено і проведено Оленою Аніщенко, доктором педагогічних наук, професором, завідувачем відділу андрагогіки ІПООД НАПН України, Оленою Волярською, доктором педагогічних наук, доцентом, головним науковим співробітником відділу андрагогіки ІПООД НАПН України.

 

Роботу учасників тренінгу «Як навчати дорослих: шлях до успіху» було спрямовано на формування знань щодо принципів, закономірностей, особливостей навчання дорослих, методів і прийомів навчання дорослої аудиторії; розвиток умінь і навичок ефективної міжособистісної взаємодії на засадах партнерства; розширення досвіду використання комунікативних умінь і навичок у навчанні дорослих; організацію рефлексивної діяльності тренера й учасників; набуття навичок використання теорій і практичних інструментів у навчальній діяльності дорослих; розширення мережі професійних контактів учасників заходу.

 

Цінним є те, що тренінг уможливив співпрацю представників недержавних громадських організацій – провайдерів освітніх послуг для різних категорій дорослих з педагогічним персоналом ВНЗ, закладів післядипломної педагогічної освіти, ПТНЗ і загальноосвітніх шкіл, академічних інститутів, працівниками бібліотек, фахівцями Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування, Запорізького обласного центру зайнятості, представниками депутатського корпусу, промислових підприємств Запоріжжя та області та інших інституцій.

 

На тренінгу обговорювалися питання освіти впродовж життя та освіти дорослих як її складової, особливості андрагогічної моделі навчання. Було акцентовано увагу на важливості мотивації навчальної діяльності дорослих, а також питаннях, пов’язаних із освітніми потребами і цільовими групами в освіті дорослих, компетенціями викладача дорослих / андрагога та його професійним ролям. Поєднання теорії і практики дозволило розкрити сутність ризиків і переваг групової взаємодії в освіті дорослих. Значну увагу було приділено аналізу зарубіжного досвіду щодо стандартів викладача дорослих / андрагога та можливостей використання його раціональних ідей з метою підготовки в Україні педагогічного персоналу для роботи з дорослими, що потребує визначення переліку та закріплення в нормативно-правових актах функціональних обов’язків фахівців, зайнятих у сфері освіти дорослих, викладачів ВНЗ, закладів післядипломної освіти, консультантів, тьюторів, адміністраторів, управлінців, соціальних працівників та ін., а також для обґрунтування змісту професії «андрагог» та її подальшого включення до Класифікатора професій України (класифікатор професій ДК 003:2010).

 

Творчі здібності учасників візуалізувалися під час презентацій результатів інтерв’ювання щодо досвіду діяльності в освіті дорослих, Photovoice на тему «Особистісний і професійний розвиток викладача дорослих», живих інсталяцій «Освіта впродовж життя», «Психотерапевтична діяльність викладача дорослих», а також у ході виконання багатьох інших андрагогічно орієнтованих креативних завдань.

 

Обговорення теорії супроводжувалося практико орієнтованими видами діяльності, що дозволило актуалізувати вітагенний досвід учасників, забезпечити зв'язок з їхнім професійним життям.

 

Фахівці-практики, незалежно від базової освіти і специфіки професійної діяльності, отримали практико орієнтовані поради, рекомендації, описи конкретних кроків, методів і прийомів роботи, використання яких сприятиме гуманізації та ефективності навчально-виховної взаємодії у неформальній освіті різних категорій дорослих.

 

Завідувач відділу андрагогіки,

проф. Олена Аніщенко