Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи

Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи
21.10.2019 10:00

17-18 жовтня 2019 р. на базі факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини було проведено VІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи». Співорганізаторами конференції є Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (відділ змісту і технологій педагогічної освіти), Інститут проблем виховання НАПН України (лабораторія естетичного виховання та мистецької освіти) та об’єднання професійних художників (Ізраїль).

 

На пленарному засіданні конференції з вітальним словом до учасників звернулася проректор з гуманітарних питань УДПУ імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук, доцент Наталія Іванівна Ревнюк, яка схарактеризувала інновації у галузі мистецької освіти.  Доповідь доктора педагогічних наук, старшого наукового співробітника, завідувача лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України Комаровської Оксани Анатоліївни була присвячена визначенню векторів художньої обдарованості дитини в сучасних реаліях. Виступ доктора педагогічних наук, завідувача відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Вовк Мирослави Петрівни розкривав проблему рідномовної освіти у контексті особистісного і професійного розвитку особистості. Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Соломаха Світлана Олександрівна представила досвід проведення педагогічної майстерні для викладачів закладів мистецького профілю. Ключові напрями модернізації хореографічної освіти визначила кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики навчання мистецьких дисциплін Бердянського державного педагогічного університету Мартиненко Олена Володимирівна. Кандидата педагогічних наук, доцент, професор кафедри образотворчого мистецтва, директор Регіонального науково-творчого центру художньої освіти і майстерності факультету УДПУ імені Павла Тичини Пічкура Миколи Олександровича прослідкував ґенезу становлення художньої освіти. Здобутки студентів і викладачів університету у реалізації проектів мистецького спрямування представила кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хореографії та художньої культури, декан факультету мистецтв УДПУ імені Павла Тичини Терешко Інна Григорівна.

 

18 жовтня було проведено цікаві наукові та творчі заходи: «Мистецький вернісаж» (виставка творчих робіт викладачів та студентів кафедри образотворчого мистецтва), урочисте відкриття Регіонального науково-творчого центру художньої освіти і майстерності факультету мистецтв УДПУ імені Павла Тичини, Етнофестиваль-ярмарок «Відкритий простір творчості» (майстер-класи, презентація робіт майстрів народної творчості, виступи творчих колективів) тощо.

 

 

 

 

Ураховуючи актуальність, теоретико-методологічну та методичну важливість пропозицій, викладених у доповідях і виступах на пленарних і секційних засіданнях, було обґрунтовано такі рекомендації:

 

  • актуалізувати аксіологічний контекст змісту професійної підготовки майбутніх учителів мистецьких дисциплін з метою формування їхніх ціннісних та художньо-педагогічної орієнтацій;
  • посилити полікультурний компонент освітньо-професійних програм підготовки майбутніх учителів мистецьких дисциплін; 
  • забезпечувати педагогічні умови формування ціннісної мотивації щодо підвищення професійної майстерності майбутніх учителів мистецьких дисциплін в ході їхньої фахової підготовки;
  • сприяти формуванню національної самосвідомості у майбутніх учителів мистецьких дисциплін на основі використання потенціалу українознавчих дисциплін;
  • вивчати і творчо використовувати досвід науково-педагогічних шкіл у підготовці фахівців мистецьких дисциплін;
  • впроваджувати у систему підготовки учителів мистецьких дисциплін інноваційні мистецько-педагогічні технології, а також у неформальну освіту у межах діяльності Регіонального науково-творчого центру художньої освіти і майстерності.

 

Більш детально з результатами проведення заходу можна ознайомитися на сайті факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: за посиланням