Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи

Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи
22.10.2021 14:00

21-22 жовтня 2021 р. відбулася VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи», ініційована факультетом мистецтв та Регіональним науково-творчим центром художньої освіти і майстерності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Співорганізатором виступив Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

 

Тематичні напрями конференції:

 

  • Філософський аспект мистецької освіти.
  • Формування морально-естетичних цінностей особистості засобами мистецтва (світовий досвід).
  • Розвиток творчої особистості у процесі викладання дисциплін мистецького циклу.
  • Інтеграція в системі мистецької освіти.
  • Виховний і розвивальний потенціал художньої діяльності.
  • Підготовка майбутніх учителів мистецьких дисциплін (сучасні освітні технології) у контексті євроінтеграційних процесів.

 

Проблематика виступів охоплювала такі важливі аспекти педагогічної освіти загалом і мистецької освіти зокрема: художньо-освітній простір як ціннісно-виховна технологія (Комаровська Оксана Анатоліївна, доктор педагогічних наук, завідувачка лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України (м. Київ, Україна); практика у професійній підготовці сучасного вчителя: український і зарубіжний досвід (Вовк Мирослава Петрівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, Україна); сучасне мистецтво Німеччини (Клозе Артур, художник-мультиплікатор, карикатурист (м. Кассель, Німеччина)); мистецькі технології в рамках програми підготовки майбутніх докторів філософії (Соломаха Світлана Олександрівна,кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, Україна); семантика купальських пісень Уманщини (Семенчук Василь Васильович, Заслужений працівник культури України, доцент, завідувач кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (м. Умань, Україна).

 

У межах конференції було проведено майстер-класи: розвиток творчої особистості в навчальному процесі на прикладі програми Студії скульптури педагогічно-художнього факультету Університету м. Адама Міцкевича у Познані (Беата Котецька, хабілітований доктор, професор Університету ім Адама Міцкевича у Познані, факультету педагогіки та мистецтв у Каліші (м. Каліш, Польща)); духовно-пісенний репертуар хору церкви святого Климентія м. Праги (Савчак Тереза Петрівна, помічник керівника церковного хору (м. Прага, Чехія)).

 

За матеріалами науково-практичної конференції планується підготовка та видання матеріалів.

 

У підсумку проведення заходу було сформульовано рекомендації щодо удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів мистецького фаху:

 

  • здійснювати структурування змісту фахових дисциплін на міждисциплінарній основі;
  • коригувати предметні результати освітньо-професійних програм підготовки майбутніх педагогів з урахуванням світоглядних орієнтирів, націєтворчого потенціалу мистецтва;
  • удосконалювати практичну складову підготовки майбутніх учителів з урахуванням прогресивних традицій її проведення та кращих зарубіжних практик.