ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
29.04.2020 16:00

29 квітня 2020 року відбулося онлайн спільне секційне засіданні відділу змісту і технологій педагогічної освіти та відділу теорії і практики педагогічної освіти «Тенденції розвитку педагогічної освіти в Україні» у межах Звітної науково-практичної конференції Інституту за 2019 рік «Тенденції розвитку освіти дорослих в Україні та зарубіжжі».

 

До роботи дискусійної панелі долучилися докторанти, аспіранти, науковці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязбна, а також наші партнери – викладачі, магістранти, аспіранти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, Прикарпатського національного педагогічного університету імені Василя Стефаника, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Полтавського національного університету імені В.Г. Короленка, Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка, гімназії-інтернату №13 м. Києва тощо.

 

Модерування заходу здійснено Вовк Мирославою Петрівною, доктором педагогічних наук, старшим науковим співробітником, завідувачем відділу змісту і технологій педагогічної освіти, і Султановою Лейлою Юрієвною, доктором педагогічних наук, старшим науковим співробітником, завідувачем відділу теорії і практики педагогічної освіти.

 

Розпочалося засідання привітанням учасників і презентацією відеоролика «Музейний простір онлайн для дітей і дорослих (автори – Грищенко Юлія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Грищенко Вікторія Віталіївна, студентка гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України).

 

У ході заходу учасники ознайомились із здобутками науковців відділів змісту і технологій педагогічної освіти та теорії і практики педагогічної освіти, освітян з різних закладів України, аспірантів.

 

У своїй доповіді Вовк М.П. (доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України) розкрила сучасні актуалітети підготовки майбутніх докторів філософії. Лавріненко О.А. (доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України) актуалізував проблему розвитку педагогічної майстерності в контексті викликів для сучасної педагогічної еліти. У рамках виступу Семеног О.М. (доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури факультету іноземної та слов’янської філології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка) проаналізовано досвід комунікативної взаємодії у межах системи «університет – школа – науково-дослідний інститут». Соломаха С.О. (кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України) ознайомила присутніх з науково-методичними розробками співробітників відділу змісту і технологій педагогічної освіти «Тренінгові і мережеві технології у формальній і неформальній освіті дорослих». У виступі Грищенко Ю.В. (кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України) розкрила персонологічний аспект розвитку наукових шкіл ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України. Філіпчук Н.О. (кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України) представила результати дослідження з проблеми розвитку музейної педагогіка в Україні. У ході доповіді Гомеля Н.С. (кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, голова циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка) розглянула досвід діяльності студентського наукового товариства як форми забезпечення якості освіти майбутніх бакалаврів педагогіки.

 

Під час засідання секції були презентовані доповіді аспірантів ІПООД імені Івана Зязюна: Ликтей Л.М. «Формування методичної компетентності педагога»; Вернигора О.Л. «Формування лінгвокраїнознавчої компетентності майбутнього вчителя української мови і літератури у процесі вивчення фахових дисциплін»; Андрієвська М.О. «Досвід музейної справи в Україні та за кордоном».

 

У ході обговорення результатів засідання було з’ясовано, що сучасний педагог має широкі можливості для професійного розвитку в умовах неформальної освіти. На жаль, є відсутнім механізм визнання результатів неформального навчання та нівелювання їх значення у кар’єрному сходженні педагога. Відповідно є необхідність розроблення сертифікованих програм у межах наукової установи, що має вагомі ресурси для професійного й особистісного розвитку педагогічного персоналу (вчителів закладів середньої освіти, викладачів закладів вищої освіти, методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти, тренерів для навчання різних категорій дорослих).

 

Актуалізується проблема дистанційного навчання різних категорій дорослих через посередництво мережевих технологій, а також створення інформаційного ресурсу – віртуальної платформи педагогічної освіти, яка має включати досягнення наукових інституцій, закладів вищої і післядипломної педагогічної освіти та репрезентувати здобутки української й зарубіжної теорії і практики педагогічної освіти.

 

Мирослава Вовк

завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти