СУЧАСНІ ВИКЛИКИ У ПРАКТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ І ВИЩОЇ ОСВІТИ

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ У ПРАКТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ І ВИЩОЇ ОСВІТИ
12.11.2021 17:00

12 листопада 2021 року у межах Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2021» відділ змісту і технологій  педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України провів вебінар «Практична підготовка сучасного педагога у закладах фахової передвищої і вищої освіти: сучасні виклики».

 

З мотиваційним словом підтримки виступила директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Лариса Борисівна Лук’янова. Підтримали ініціативу проведення заходу заступники директора, доктори педагогічних наук, професори Галина Іванівна Сотська і Лідія Олексіївна Хомич.

 

Модератор вебінару – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Вовк Мирослава Петрівна, яка ознайомила присутніх з результатами опитування , проведеного співробітниками відділу у 2020-2021 рр. з проблем організації різних видів практики у закладах фахової передвищої і вищої освіти.

 

Партнерами заходу виступили:

 

 • Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка,
 • Херсонський державний університет,
 • Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка,
 • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
 • Бердичівський педагогічний коледж,
 • Івано-Франківський коледж ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»,
 • Луцький педагогічний коледж.

 

Викладачі, керівники практик з різних регіонів України представили досвід практичної підготовки з урахуванням сучасних проблем:

 

 • «Фахова практика у підготовці майбутніх учителів-філологів» (Семеног Олена Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка). 
 • «Виробнича практика у підготовці майбутніх культурологів» (Лимаренко Лідія Іванівна – заслужений працівник культури України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри культурології Херсонського державного університету).
 • «Практична підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва в контексті акредитаційних вимог» (Вільхова Оксана Григорівна – кандидат педагогічних наук, заступник декана психолого-педагогічного факультету, Лобач Олена Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музики Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка).
 • «Неперервна практика у педагогічному коледжі» (Фаст Ольга Леонідівна – кандидат педагогічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи Луцького педагогічного коледжу).
 • «Фольклорна практика у закладах фахової передвищої освіти» (Жеревчук Ірина Миколаївна – викладач вищої категорії, викладач-методист КЗ «Бердичівський педагогічний коледж» Житомирської обласної ради).
 • «Особливості організації різних видів практики у підготовці майбутнього вчителя початкових класів» (Ликтей Людмила Миколаївна – методист Івано-Франківського коледжу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ.)).
 • «Формування художньої культури майбутніх учителів мистецьких дисциплін у процесі практичної підготовки» (Жаворонкова Мирослава Іллівна – асистентка кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва, факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, заслужений майстер народної творчості України).

 

За результатами заходу було рекомендовано: укласти практикум для організації педагогічної практики майбутніх учителів в умовах дистанційного навчання для закладів вищої педагогічної освіти; залучити викладачів, керівників практик до підготовки аналітичних матеріалів про проблеми і перспективи організації різних видів практик у закладах фахової передвищої і вищої освіти. 

 

Мирослава Вовк

доктор педагогічних наук, професор,

завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти