СПІВПРАЦЯ ВІДДІЛУ АНДРАГОГІКИ ІПООД НАПН УКРАЇНИ З УКРАЇНСЬКОЮ АСОЦІАЦІЄЮ МІСТ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ

СПІВПРАЦЯ ВІДДІЛУ АНДРАГОГІКИ ІПООД НАПН УКРАЇНИ З УКРАЇНСЬКОЮ АСОЦІАЦІЄЮ МІСТ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ
19.06.2018 18:00

19 червня 2018 р. на засіданні Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України відбулося обговорення доповіді завідувача відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України д. пед. н., проф. Олени Аніщенко щодо результатів співпраці відділу з ГО «Українська асоціація міст, що навчаються»  (голова ГО «Українська асоціація міст, що навчаються» – доктор педагогічних наук Сергій Прийма).

 

Завдання співпраці – здійснення фундаментальних і прикладних досліджень з освіти дорослих, розроблення, впровадження та апробація андрагогічно орієнтованих навчальних, просвітницьких програм, поширення досвіду освіти впродовж життя у закладах формальної і неформальної освіти регіонів, що навчаються, на основі вивчення української і зарубіжної теорії і практики освіти дорослих задля формування ефективної регіональної освітньої політики.

 

У ході обговорення результати співпраці дістали схвальні відгуки членів Відділення. Учасники обговорення, зокрема, акцентували увагу на важливості розвитку неформальної освіти дітей, молоді та дорослих у регіонах, доцільності розширення мережі міст, що навчаються, необхідності підготовки ґрунтовної аналітичної записки для Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти щодо інноваційного досвіду Запорізької області як регіону, що навчається, задля його поширення з метою формування ефективної регіональної освітньої політики, сприяння професіоналізації освіти різних категорій дорослих.

 

За результатами співпраці відділу андрагогіки ІПООД НАПН України з ГО «Українська асоціація міст, що навчаються» Відділенням професійної освіти і освіти дорослих НАПН України було рекомендовано: сприяти налагодженню співпраці та координації роботи наукових співробітників відділу з недержавними громадськими організаціями, які є провайдерами освітніх послуг у галузі неформальної освіти для різних категорій дорослих; сприяти розширенню Української мережі міст, що навчаються; сприяти залученню закладів вищої освіти, а також органів місцевого самоврядування і громадських організацій до організації центрів освіти дорослих; посилити висвітлення найбільш вагомих результатів співпраці відділу андрагогіки з ГО «Українська асоціація міст, що навчаються» у наукових виданнях і засобах масової інформації; здійснювати просвітницьку діяльність щодо неформальної освіти різних категорій дорослих.

 

Співробітники відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України висловлюють вдячність за можливість співпраці голові ГО  «Українська асоціація міст, що навчаються» Сергію Приймі та його креативній команді – Наталії Івановій, Тетяні Однорог, Анастасії Ткаченко.

 

Завідувач відділу андрагогіки

проф. Олена Аніщенко