СПІВПРАЦЯ ВІДДІЛУ ЗАРУБІЖНИХ СИСТЕМ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ З УКРАЇНСЬКИМИ І МІЖНАРОДНИМИ ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

СПІВПРАЦЯ  ВІДДІЛУ ЗАРУБІЖНИХ СИСТЕМ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ З УКРАЇНСЬКИМИ І МІЖНАРОДНИМИ ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
18.02.2019 09:00

Співпраця відбувається впродовж 2015–2019 рр. в межах виконання двох наукових досліджень:

 

1) «Тенденції професійного розвитку вчителів у країнах Європейського Союзу і Сполучених Штатах Америки» PK № 0114U003166 (2014–2016 рр.);

 

2) «Тенденції розвитку освіти дорослих у розвинених країнах світу» РК № 0117U001070 (2017–2019 рр.). Загальна кількість громадських організацій, з якими здійснюється співпраця – 15, з-поміж яких: 9 – міжнародних,  6 – українських.

 

Цими організаціями є міжнародні: Міжнародний благодійний фонд «Карітас» (Ватикан), Міжнародний освітній фонд «Lions Quest Foundation» (США), Громадська організація «DVV Intenational» (Німецька асоціація народних університетів) (Німеччина), Європейської Асоціації дослідників у сфері освіти (European Educational Research Association) (Бельгія), Фундація імені Чарльза Кеттерінга (США), Фонд «Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє» (Німеччина), Німецька громадська організацією «Deutsche Jugend in Europa» (Німеччини), Центр освіти дорослих «Researcher FMJ NonProfit» (Угорщина), Українсько-угорський благодійний фонд «В наших руках майбутнє» (Україна–Угорщина)

 

і українські: Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання», Благодійний Фонд «Фонд громади Приірпіння», Незалежний аналітичний центр «Український інститут майбутнього», «Київська асоціація практикуючих психологів і психотерапевтів», Громадська організація «Сімейна унія», Громадська організація «Veritas».

 

Добір громадських організацій для партнерської взаємодії відбувався відповідно до напрямів наукових досліджень співробітників, зокрема:

 

  • дослідження професійного розвитку вчителів і соціальних працівників;
  • підготовка педагогічних кадрів до роботи з молоддю;
  • розвиток психолого-педагогічної грамотності батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу.

 

Цільовою групою користувачів є: педагогічні й соціальні працівники; молодь – члени громадських організацій і волонтерських рухів; батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу.

 

Метою співпраці є апробація результатів наукових досліджень та їх узгодження із потребами цільової групи користувачів виробничо-практичної (методичні рекомендації «Професійний розвиток педагогічного персоналу в Австралії», «Освіта соціальних працівників: досвід США», «Вчитель як суб’єкт міжнародної освітньої діяльності: досвід англомовних країн», «Особливості професійного розвитку вчителів у країнах ЄС») і навчальної продукції (навчальний посібник «Деліберативна освіта в умовах децентралізації», спецкурси «Перспективи розвитку освіти дорослих в Україні (з урахуванням досвіду США)», «Неперервний професійний розвиток педагогічного персоналу в ФРН», «Психолого-педагогічна грамотність батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу», «Підготовка андрагогів в зарубіжних країнах»).

 

Взаємодія з українськими і міжнародними громадськими організаціями здійснюється за такими напрями:

 

1) реалізація освітніх проектів;

2) лекційно-тренінгова діяльність;

3) наукове консультування;

4) стажування;

5) участь у масових заходах.

 

Основними результатами співпраці відділу з громадськими організаціями за напрямами є такі:

 

1.Реалізація освітніх проектів. Проект «Кожен коваль свого щастя. Мій внесок у щастя суспільства» (16–25 вересня 2015 р., м. Ірпінь) Німецької громадської організації «Deutsche Jugend in Europa» і Благодійного Фонду «Фонд громади Приірпіння». Наукові працівники відділу виступили з доповідями «Досвід волонтерської роботи в Україні та Німеччині» (Дяченко Л.М.) та «Вплив досвіду волонтерства на подальший професійний розвиток» (Сулима О.В.).

Проект «Ми – це Європа» (12–23 вересня 2016 р., м. Дрезден) Німецької громадської організації «Deutsche Jugend in Europa», Благодійного Фонду «Фонд громади Приірпіння» і Громадської організації «Сімейна унія».

Проект «Марафон змін» (11–19 вересня 2017 р., м. Ірпінь) Німецької громадської організації «Deutsche Jugend in Europa» і Благодійного Фонду «Фонд громади Приірпіння».

Проекти спрямовані на розвиток міжкультурної компетентності, критичного мислення і медіаграмотності.

 

2. Лекційно-тренінгова діяльність. За ініціативи Громадської організації «Сімейна унія» спільно з Угорсько-українським благодійним фондом «В наших руках майбутнє» і Міжнародним благодійним фондом «Карітас» співробітники відділу проводять семінари-практикуми з розвитку психологічної грамотності батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, а також тренінги з формування/розвиток комунікативної взаємодії і критичного мислення для волонтерів громадської організації «Veritas».

 

3. Наукове консультування. Дяченко Л.М. прорецензовано аналітичну доповідь «Освіта для турбулентного світу: як жити, навчати і навчатися на вістрі змін» Незалежного аналітичного центру «Український інститут майбутнього», а також висловлено експертну думку в її обговоренні спільно з представниками Міністерства освіти і науки України.

 

У співпраці з американською Фундацією імені Чарльза Кеттерінга Пилинським Я.М. здійснено наукове редагування і підготовлено вступну статтю до перекладу книги: Метьюз Д. Екологія демократії. Як стати сильнішими, щоб самим формувати своє майбутнє (переклад з англійської) / Девід Метьюз. – Київ: «Стилос», 2018. – 266 с.

 

4. Стажування. На основі Угоди про співпрацю між Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та Центром освіти дорослих «Researcher FMJ NonProfit» Дяченко Л.М. і Марусинець М.М. пройшли стажування на базі Центру (20–28 березня 2017 р.). Програма стажування передбачала: 1) ознайомлення з особливостями роботи Центру; 2) вивчення інтерактивних методів навчання дорослих; 3) моніторинг актуальних освітніх потреб осіб старше 40 років; 4) проведення тренінгів для осіб старше 40 років; 5) аналіз результатів зворотного зв’язку від учасників тренінгів.

 

Пилинський Я.М. перебував на довгостроковому стажуванні (10 січня 2017 р. –  10 липня 2017 р.) у Фундації імені Чарльза Кеттерінга в США. Програма стажування передбачала: 1) ознайомлення з методикою проведення деліберативних нарад в громадах соціальними працівниками у США; 2) аналіз теоретичних положень, що розкривають сутність деліберативної освіти дорослих; 3) наукове обґрунтування проведення деліберативних нарад; 4) аналіз існуючих в США практик деліберативної освіти громадян.

 

5. Участь у масових заходах, що спрямована на апробацію результатів наукових досліджень і професійний розвиток працівників відділу.

 

Грантова участь Огієнко О.І. і Годлевської К.В. у Європейській науково-практичній конференції «Освіта та мобільність. Внески досліджень в галузі освіти» / European Educational Research Conference (ECER 2015) «Education and Transition. Contributions from Educational Research» (7–11 вересня 2015 р., Угорщина) за сприяння Європейської асоціації з освітніх досліджень.

 

Грантова участь Огієнко О.І. у Європейській науково-практичній конференції «Реформування освіти та імперативи постійних змін: амбівалентні ролі освітньої політики та досліджень в галузі освіти» / European Conference on Educational Research (ECER): Reforming Education and the Imperative of Constant Change: Ambivalent roles of policy and educational research (21–25 серпня 2017 р., Данія) за сприяння Європейської асоціації з освітніх досліджень.

 

Грантова участь Сулими О.В. у тренінгових заходах Українсько-польсько-німецького спеціалізованого форуму для організаторів міжнародних молодіжних обмінів «Можливості та виклики для довгострокових молодіжних обмінів між Україною, Польщею та Німеччиною» (29 листопада – 2 грудня 2015 р., Німеччина) за сприяння Фонду «Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє».

 

Грантова участь Дяченко Л.М. і Марусинець М.М. у Міжнародній конференції з проблем інтернаціоналізації вищої освіти / Nemzetköziesítés a felsőoktatásban – a Campus Mundi program nyitókonferenciája (19 квітня 2016 р., Угорщина) за сприяння Центру освіти дорослих «Researcher FMJ NonProfit» у рамках співпраці між країнами ЄС і країнами-партнерами в галузі вищої освіти «Tempus».

 

Грантова участь Авшенюк Н.М. у V Міжнародній Конференції з освіти дорослих «Освіта для цінностей – неперервність і контекст» (27–28 квітня, 2018 р., Молдова) за сприяння Громадської організації «DVV Intenational».

 

Грантова участь Авшенюк Н.М. у Міжнародній Середньостроковій конференції ЮНЕСКО «Сила освіти дорослих: перспективи 2030», Форумі громадянського суспільства «Освіта 2030: від зобов’язань до дій», Міжнародному Симпозіумі з освіти впродовж життя 2017 (24–28 жовтня 2017 р., Республіка Корея) за сприяння Громадської організації «DVV Intenational»

 

Участь Дяченко Л.М. і Марусинець М.М. у форумах Ініціативного центру сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання»: 1) V Форум організаційного розвитку громадянського суспільства «Змінюємо. Впливаємо. Єднаємо» (29–30 листопада 2016 р., м. Київ); 2) VI Форум організаційного розвитку громадянського суспільства України «Практики свободи» (16–17 листопада 2017 р., м. Київ); 3) VIІ Форум організаційного розвитку громадянського суспільства України «Мрія 3.0 Спроектований вплив» (29–30 листопада 2018 р., м. Київ).

 

Результати співпраці з громадськими організаціями висвітлено у засобах масової інформації всеукраїнського і регіонального рівнів:

 

  1. Пилинський Я.М. Деліберативна освіта і громадянська компетентність: український вимір // Педагогічна газета. – № 4 (260). – липень–серпень 2017. – С. 4.
  2. Дяченко Л.М. Освіта для турбулентного світу // Педагогічна газета. – № 4 (260). – липень–серпень 2017. – С. 2.
  3. Дяченко Л.М. Поповнення скарбнички наукового досвіду // Педагогічна газета. – № 5 (261). – вересень–жовтень 2017. – С. 8.
  4. Сулима О.В. Вікно в Європу для ірпінських учителів / Оксана Сулима // Ірпінський вісник. – № 37. – 15 вересня 2017. – С. 4.
  5. Сулима О.В., Рожанська А. «Марафон змін» привів в Ірпінь німецьку молодь / Оксана Сулима, Альона Рожанська // Ірпінський вісник. – № 38. – 22 вересня 2017. – С. 4.

 

Співпраця відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України з міжнародними й українськими громадськими організаціями сприяє поширенню результатів наукових досліджень, їх апробації та впровадженню, забезпеченню практичної спрямованості наукових досліджень, врахуванню потреб цільової групи користувачів наукової продукції.

 

Подальшими напрямами співпраці ми вважаємо такі:

 

1. Посилити співпрацю з українськими і міжнародними громадськими організаціями шляхом залучення закладів вищої освіти.  

 

2. Розширити впровадження результатів наукових досліджень у діяльність громадських організацій за такими напрямами:

 

–    науково-методичний супровід освітніх проектів на національному і регіональному рівнях;

–    наукове консультування представників громадських організацій щодо теоретико-методологічних засад освіти дорослих;

–    профорієнтаційна діяльність щодо підвищення рівня освітньої кваліфікації членів громадських організацій і волонтерських рухів.

 

3. Висвітлювати і поширювати інформацію про результати співпраці відділу з українськими і міжнародними громадськими організаціями у засобах масової інформації та з використанням Інтернет-ресурсів.