Співпраця відділу андрагогіки з Управлінням культури, туризму та охорони культурної спадщини ДРДА

Співпраця відділу андрагогіки з Управлінням культури, туризму та охорони культурної спадщини ДРДА
18.09.2018 19:00

18 вересня 2018 р. відбулося засідання Відділення педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. На засіданні зокрема розглядалося питання про співпрацю відділу андрагогіки ІПООД НАПН України з Управлінням культури, туризму та охорони культурної спадщини Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.

 

На обговорення були винесені питання про організаційно-педагогічне забезпечення та координацію діяльності з неформальної освіти окремих категорій дорослих; проміжні результати моніторингових досліджень освітніх потреб дорослих; експериментальну діяльність з розвитку андрагогічної компетентності окремих категорій дорослих; підготовчу роботу щодо організації лекторію у Центрі освіти дорослих «Відкритий простір» на базі Центральної районної бібліотеки імені П.А. Загребельного (м. Київ); організацію, проведення науково-практичних масових заходів, спрямованих на розвиток особистісних і професійних якостей дорослих, поширення неформальної освіти дорослих у закладах культури і мистецтв.

 

Одним із найбільш перспективних напрямів подальшої співпраці відділу андрагогіки та Управління культури ДРДА визначено створення мережі центрів освіти дорослих на базі Центральної бібліотечної системи Деснянського району м. Києва задля розвитку культури навчання впродовж життя у територіальній громаді. Адже бібліотеки поступово набувають рис повноцінних провайдерів освітніх послуг для дітей, молоді та дорослих, стають партнерами у справі формування культури навчання впродовж життя.

 

Серед інших перспективних напрямів співпраці також виокремлено:

 

  • здійснення подальшої моніторингової діяльності щодо освітніх потреб дорослих;
  • розроблення науково-методичного супроводу навчання різних категорій дорослих у центрах освіти дорослих на базі бібліотек;
  • посилення міжсекторної взаємодії у неформальній освіті дорослих, налагодження співпраці з недержавними громадськими організаціями, навчальними закладами – провайдерами освітніх послуг з неформальної освіти для різних категорій дорослих;
  • сприяння підвищенню обізнаності територіальних громад щодо потенціалу й можливостей бібліотек у розвитку неформальної освіти дорослих шляхом ефективних комунікацій, соціальної реклами;
  • участь не лише у волонтерських, а й комерційних проектах з неформальної освіти дорослих;
  • популяризація успішних практик та історій успіху ЦОД у засобах масової інформації;
  • розроблення рекомендацій щодо створення ЦОД на базі бібліотек в об’єднаних територіальних громадах.

 

Завідувач відділу андрагогіки

проф. Олена Аніщенко