ШКОЛА – ДУХОВНИЙ ОСЕРЕДОК РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ, МІСЦЕВОЇ ГРОМАДИ ТА ДЕРЖАВИ

ШКОЛА – ДУХОВНИЙ ОСЕРЕДОК РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ, МІСЦЕВОЇ ГРОМАДИ ТА ДЕРЖАВИ
21.05.2018 09:00

17 травня 2018 року на базі КЗО «Котовський навчально-реабілітаційний центр, ДОР», с. Котовка Магдалинівського району Дніпропетровської області,  відбувся Науково-практичний круглий стіл «ШКОЛА – ДУХОВНИЙ ОСЕРЕДОК РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ, МІСЦЕВОЇ ГРОМАДИ ТА ДЕРЖАВИ» за участю доктора психологічних наук, професора, провідного наукового співробітника відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих, головного наукового співробітника Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи  НАПН України (м. Київ) Рибалки Валентина Васильовича та доктора педагогічних наук, професора кафедри економіки, маркетингу та соціальної роботи, завідувача Лабораторії економіки освіти регіону Кременчуцького інституту ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» (м. Кременчук) Самодрина Анатолія Петровича. Метою заходу стало удосконалення освітніх механізмів формування особистісного потенціалу успішності соціально-економічних зрушень сільських громад Магдалинівського регіону, обмін думками між науковцями та педагогічними працівниками шкіл і представниками місцевих громад з різних проблем народного життя, духовності, покращення навчально-виховної роботи у школі, зміцнення здоров’я людей, досягнення довголіття, розвитку осередків громадянського суспільства, подолання кризових явищ і досягнення стабільності життя в Україні. До проведення заходу долучилися: член спілки письменників України, педагог Басанець Олександр Михайлович (с. Бузівка Магдалинівського району Дніпропетровської області), делегація вчителів Бузівської ЗОШ, педагогічний колектив КЗО «Котовський навчально-реабілітаційний центр» ДОР».

 

Смисловим стрижнем науково-практичного круглого столу виступає колективна праця з однойменною назвою: Рибалка В.В. Школа – духовний осередок розвитку особистості, місцевої громади та держави: посібник / Рибалка В.В., Самодрин А.П. Моргун В.Ф., Басанець О.М., Третьякова Т.М., Конюхова Н.М., Гривачевська А.А.; за наук. ред. Рибалки В.В. і Самодрина А.П.; – К.: Талком, 2018.– 452 с. ISBN 978-617-7397-91-4. Особливістю авторського колективу посібника є те, що до нього входять три науковця і викладача вишів і чотири директори загальноосвітніх шкіл. У посібнику узагальнено науковий здобуток науковців і педагогічний досвід вчителів, накопичений авторами та їх колегами впродовж п'ятнадцяти років проведення відповідних конференцій, семінарів, круглих столів. Тому обговорення нагальних проблем освіти відбувалося навколо презентації базових доповідей науковців і педагогів, відповідно до заздалегідь розроблених планів проведення круглого столу. В текст посібника включено чимало фотографій. Відгуки про посібник можна присилати на електронну адресу valentyn.rybalka@gmail.com. Завантажити посібник можна за посиланнями в е-бібліотеці НАПН України та е-бібліотеці ІПООД.

 

Перед учасниками науково-практичного столу виступили з концертом юні артисти Котовського НРЦ, які зайняли друге місце на обласному конкурсі талантів «Повір в себе». Цікаво пройшла літературна секція столу. Учасники були запрошені на екскурсію до Котовського історичного музею, де ознайомилися з оновленою експозицію, що презентує цікаву історію села Котовка, яке було засноване запорізьким козаком Котом, а пізніше перетворене у містечко графом  Г.П. Алексєєвим, який побудував тут величний храм, відкрив школу, лікарню. З екскурсії стало відомо, що в селі Котовка бували в свій час Т.Г. Шевченко, І.Ю. Рєпін, Д.І. Яворницький та інші відомі особистості. Екскурсовод, директор музею, який раніше очолював Котовський НРЦ, Микола Григорович Іванченко розповів про цікаві сторінки минулого села, поділився своїми планами щодо видання книги про історію Котовки. Анатолій Петрович Самодрин і Валентин Васильович Рибалка вшанували пам'ять своїх батьків і дідів на цвинтарі села.

 

Рекомендації  науково-практичного круглого столу

«Школа - духовний осередок розвитку особистості, місцевої громади та держави»

(17.05.2018 р., с. Котовка Магдалинівського  району Дніпропетровської області).

 

Реформа освіти в Україні ставить перед собою високу мету – «різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності». Школа має відповідати високим вимогам до неї з боку держави, акумулювати в собі духовний потенціал задля розвитку кожної особистості, ставати освітнім осередком громадянського суспільства та оплотом нашої держави. Учасники науково-практичного круглого столу прийшли до резолюції:

 

У сучасній українській школі, як освітянському осередку розвитку територіальної громади, необхідно передбачити в умовах децентралізації влади впровадження демократичної системи управління. Вивчати досвід демократичних країн Європейського союзу, зокрема Швейцарії, у запровадженні демократичних принципів адміністрування навчальним закладом. Запровадити систему опитувань і референдумів та надання широких можливостей громадському самоврядуванню у вирішенні нагальних питань.

 

1. На виконання указу Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016 про прийняття «Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки» та відповідних планів МОН України, шкільну освіту слід будувати на принципах громадянськості та на засадах розвитку громадянського освітянського суспільства. Школа має позиціонуватися як освітянський осередок розвитку громади, адже саме в школі виховується особистість громадянина, здатного до критичного мислення, особистість патріота з активною громадянською позицією, особистість творця та інноватора, культурного працівника, здатного змінювати навколишній світ на краще. І все це одна особистість – освічений українець, всебічно розвинений, відповідальний громадянин і патріот, схильний до творчості та інновацій, до продуктивної праці, той, хто поведе українську державу вперед.

 

2. Науково-методичну роботу і громадське самоврядування в умовах децентралізації влади слід визнати рушійною силою розвитку демократичності школи. Ці фактори мають бути визначальними поруч з такими важливими навчально-виховними процесами, як застосування демократичних процедур у керівництві та контролі, побудова виховної концепції школи та запровадженні передового педагогічного досвіду, зокрема можливостей соціально-педагогічної системи видатного українського педагога А.С. Макаренка, та визначення змісту роботи сучасної школи, її місії.

 

3. Приділяти належну увагу науково-методичному забезпеченню покращення здоров'я педагогічних працівників і школярів,  довголіття вчителів, що визнано ООН основним  показником якості життя, використовуючи для цього нові методи практичної психології і соціальної педагогіки, зокрема філософію і тренінг оптимізму.

 

4. В останній час біосфера стрімко змінюється під впливом наукової думки – змінює явища життя, геологічні процеси, енергетику планети. Джерело енергії, що захоплюється розумом, в енергетичну епоху життя людства, в яку ми входимо, – практично безмежне… – за В.І. Вернадським. Ім'я нової епохи – ноосфера. Процеси децентралізації державного управління в Україні супроводжуються утворенням регіонів біосфери, що потребують нової організації освіти, нової етики на засадах громадянського самоврядування. Освіті належить синхронізувати життєдайну енергію особистості, суспільства і природи, вибудовуючи навчально-освітній простір регіону як точку росту ноосферної економіки, а школі належить ставати духовним осередком розвитку особистості, місцевої громади та української держави.

 

5. Продовжити співпрацю педагогічних працівників КЗО «Котовський НРЦ» ДОР»  і науковців, розвивати спільну платформу розвитку духовності для забезпечення педагогічних працівників думками і досвідом, що надасть змогу фахівцям спеціальних і загальноосвітніх освітніх закладів отримувати відповідну науково-методичну підтримку.

 

6. Інтегрувати духовний простір співробітництва педагогічних працівників спеціальної та загальноосвітньої школи села Котовка шляхом об’єднання зусиль керівників освіти, педагогів, лідерів територіальних громад, батьків і школярів з наукою, мистецтвом, релігією, осередками народної культури, моральними авторитетами  регіонів.

 

Фотоматеріали можна переглянути на офіційній сторінці ІПООД у Facebook тут

 

автор: проф. Валентин Рибалка