СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ ВІДДІЛУ ЗМІСТУ І ТЕХНОЛОГІЙ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ - 2022

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ ВІДДІЛУ ЗМІСТУ І ТЕХНОЛОГІЙ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ - 2022
26.04.2022 08:00

18 квітня 2022 р. у межах Звітної науково-практичної конференції Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України «Сучасні проблеми підготовки вчителя: теорія і практика» відбулося секційне засідання «Педагогічна освіта в Україні: сучасні виклики».

 

У передслові до заходу Лук’янова Лариса Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту, висловила вдячність за партнерську взаємодію усім закладам освіти, які у період Національної визвольної війни утверджують цінності людяності, націєтворення, культури.

 

Модератор заходу – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Вовк Мирослава Петрівна. Партнерами у проведенні секції виступили Педагогічний музей України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича та ін. (усього близько 40 учасників – викладачів, учителів, аспірантів, докторантів).

 

Основними доповідачами заходу були:

 

  • Міхно Олександр Петрович – доктор педагогічних наук, директор Педагогічного музею («Діяльність Педагогічного музею під час російсько- української війни»);
  • Лавріненко Олександр Андрійович – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України («Педагогічна майстерність учителя у спілкуванні з учнями, які внутрішньо переселені: як взаємодіяти із раненими дитячими серцями»);
  • Цюняк Оксана Петрівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки початкової освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника («Ефективне онлайн-навчання у закладах вищої освіти в умовах воєнного часу (з досвіду роботи)»);
  • Івасюк Оксана Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент, експерт Команди підтримки реформ Міністерства освіти і науки України («Трансформаційна роль освіти у післявоєнний період»).

 

Досвід організації освітнього процесу у закладах вищої педагогічної в умовах воєнного стану представили доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка Семеног Олена Миколаївна; декан факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, доцент кафедри хореографії та художньої культури, кандидат педагогічних наук, доцент Терешко Інна Григорівна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музики Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Лобач Олена Олександрівна.

 

Переваги освітньої системи України у вихованні високих моральних якостей молоді, техніки подолання тривоги під час воєнного стану в країні розкрили доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Кучерявий Олександр Георгійович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Соломаха Світлана Олександрівна, методист гімназії-інтернату № 13 м. Києва, аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Ходацька Ольга Миколаївна.

 

За результатами проведення секції з проблем педагогічної освіти, Звітної конференції Інституту було укладено збірник матеріалів. З попереднім випуском матеріалів виступів можна в Е-бібліотеці ІПООД ПЕРЕГЛЯНУТИ.

 

У підсумку було сформульовано рекомендації щодо подолання сучасних викликів у сфері педагогічної освіти України:

 

  • продовження цінної практики проведення гостьових лекцій, семінарів, практикумів онлайн у партнерстві закладів вищої освіти і наукових інституцій у межах дисциплін культурологічного, мовознавчого, літературознавчого, історико-педагогічного, українознавчого спрямування;
  • оновлення змістового складника в освітньо-професійних, освітньо-наукових програмах підготовки педагогів на бакалаврському, магістерському і докторському рівнях (упровадження змістових модулів, розроблення варіативних курсів з сучасних культурологічних, українознавчих, історико-педагогічних проблем), що спрямовано на розвиток національної ідентичності, національних цінностей;
  • використання досвіду теорії і практики педагогічної майстерност, психопедагогіки у процесі волонтерської діяльності у регіонах, де вимушено мешкають переселенці, дорослі, діти, студенти у зв’язку з військовими діями (на засадах реалізації  «педагогіки зраненого серця»);
  • здійснити підготовку до перевидання праць (монографій, посібників, словників тощо) вчених, у яких представлено надбання національної українознавчої, історико-педагогічної думки;
  • здійснення публікаційної діяльності у міжнародних і українських виданнях щодо досвіду організації освітнього процесу з підготовки майбутніх учителів, викладачів в умовах змішаного і дистанційного формату в умовах воєнного стану;
  • залучення авторів до публікації у фахових виданнях Інституту, акцентувавши увагу на проблематиці матеріалів, у яких має бути представлено досвід дослідницької роботи, викладацької діяльності в умовах воєнного стану.

 

Мирослава Вовк

Завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти