СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ ВІДДІЛУ ПСИХОЛОГІЇ ПРАЦІ - 2022

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ ВІДДІЛУ ПСИХОЛОГІЇ ПРАЦІ - 2022
12.04.2022 20:00

12 квітня 2022 р. відбулося секційне засідання відділу психології праці «Розвиток психологічної готовності педагогічного персоналу до професійної діяльності в умовах Нової української школи під час воєнного стану» звітної конференції ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України «Сучасні проблеми підготовки вчителя: теорія і практика». Секцію проведено на платформі ZOOM. Захід організований співробітниками відділу психології праці, які брали активну участь у виступах та обговоренні актуальних питань:

 

 • Ігнатович Олена Михайлівна – доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу психології праці
 • Павлик Наталія Василівна доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу психології праці
 • Помиткін Едуард Олександрович – доктор психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу психології праці
 • Рибалка Валентин Васильович – почесний академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу психології праці
 • Заєць Іван Вітальович – кандидат психологічних наук, молодший науковий співробітник відділу психології праці
 • Іванова Оксана Вікторівна – кандидат психологічних наук, науковий співробітник відділу психології праці
 • Радзімовська Оксана Віталіївна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці
 • Татаурова-Осика Галина Петрівна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці
 • Шевенко Алла Миколаївна – кандидат психологічних наук, молодший науковий співробітник відділу психології праці

 

На засіданні були присутні як співробітники відділу, так і науковці Інституту психології імені Г.С. Костюка, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, аспіранти ІПООД імені Івана Зязюна. Секційне засідання проводилося з метою інформування широкого загалу наукової, науково-педагогічної та педагогічної спільноти про результати наукових досліджень відділу психології за 2021 та 2022 роки відповідно теми НД «Розвиток психологічної готовності педагогічного персоналу до професійної діяльності в умовах нової української школи» (з урахуванням ситуації воєнного стану у державі), а також їх обговорення та розповсюдження.

 

Відповідно визначені ключові завдання заходу такі, як:

 

 1. Представити розроблені співробітниками відділу психодіагостичні методики та особливості роботи із ними.
 2. Презентувати результати апробації засобів діагностики психологічної готовності педагогічних працівників та результатів констатувального експерименту.
 3. Пошук нових методів та засобів взаємодії із педагогічними працівниками в умовах воєнного стану.

 

Основні напрями роботи секції були такі:

 

 1. Звіт про діяльність відділу психології праці та Психологічного консультативно-тренінгового центру (тактичні та стратегічні напрями).
 2. Готовність психолога (педагога) до професійної діяльності у надзвичайних ситуаціях.
 3. Дистанційне навчання в умовах військового стану (психологічна підтримка вчителів, батьків, учнів).
 4. Самозбереження та надання психологічної допомоги у непередбачуваних умовах.
 5. Актуальність професійної орієнтації в умовах воєнного стану.

 

Під час роботи секції в формі діалогічного спілкування за темами, представленими доповідачами, було заслухано та обговорено інформацію учасників:

«Про діяльність відділу психології праці ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України в умовах воєнного стану» (Ігнатович О.М.)

Доповідачем приділено увагу питанню поведінки й діяльності вчителів і психологів, які побували у зоні військових дій, а також представлені основні наукові здобутки відділу та результати діагностичного дослідження педагогічних працівників з ознаками панічного розладу. Визначено основні напрями психологічної допомоги (підтримуючої терапії) для них: поведінково-когнітивна, індивідуально-особистісна, гіпнотерапія.

 

«Фактори гармонізації психологічного здоров’я педагога Нової української школи» (Павлик Н. В.)

Представлено аналіз результатів за авторськими методиками «Психологічне здоров’я особистості», «Психологічне здоров’я педагога». Визначено та інтерпретовано 9 факторів, внаслідок чого автором було розроблено систему психологічних детермінант, які покладено в основу програми гармонізації психологічного здоров’я педагога.

 

«Тактичні та стратегічні напрями діяльності Психологічного консультативного центру» (Помиткін Е. О.)

Доповідач відзначив, що всі співробітники Центру знаходяться у нормальному психологічному стані, професійно активні та надають консультативну допомогу військовим, населенню, проводять супервізію для психологів. В процесі доповіді були визначені особливості надання психологічної допомоги під час військових дій: 1) наявна ситуація небезпеки для людини, 2) потреба у спілкуванні, взаємодії, підтримці; 3) підвищена тривожність; 4) обмежений час надання першої психологічної допомоги; 5) ціннісно-смислова орієнтація консультації. Також доповідачем наголошено на необхідності створити рекомендації для практичних психологів щодо надання психологічної допомоги жінкам, які пережили сексуальне насильство.

 

«Особистісна готовність психолога до професійної діяльності у надзвичайних ситуаціях» (Рибалка В. В.)

Доповідач звернув увагу на найбільш актуальні та ефективні методи (спостереження, самоспостереження) та типи (екзистенційне та волонтерське) досліджень в ситуації воєнного стану, а також поділився результатами спостережень, проведеними із населенням за місцем проживання та особливостях дистанційного навчання у надзвичайних ситуаціях. На його думку, в сучасних умовах і практичні, і теоретичні психологи мають працювати із воєнно-психологічним синдромом та його проявами. Також доповідач розкрив, як цей синдром проявляється в усіх структурах особистості відповідно до авторської тривимірної поетапної індивідуально-вікової структури, й чому такий синдром має велике значення для першої психологічної допомоги. Доповідач запропонував ввести у НУШ більше психології (предмети) та раціогуманістичний діалог.

 

«Психологічні аспекти конструктивної взаємодії між учителем і учнями в умовах он-лайн» (Дзюбко Л.В.) Доповідачем підкреслена важливість врахування невротичних, стресових розладів як у вчителів, так і в учнів, а також визначила найбільш значущі правила роботи в он-лайн.

 

«Актуальність професійної орієнтації в умовах воєнного стану» (Заєць І. В.) Доповідач зазначив, що війна – час випробувань, в процесі яких багато людей може втратити роботу, а деякі і втратили її, та змушені переїхати в інші регіони. Однак, наголосив, що передусім зростає потреба у фахівцях військової спеціалізації, фахівцях з ІТ-технологій, лікарях, психологах фахівцях критичної інфраструктури. Також у доповіді були перераховані професії, які матимуть надзвичайний розвиток у післявоєнні часі. Це, передусім, фахівці будівельної галузі, енергетичної, психологи тощо. Наприклад, професія профорієнтатора допоможе у разі необхідності з пошуком іншої професії, або її переорієнтації і т.д.

 

«Значення емоційно-регулятивної складової комунікативного компоненту психологічної готовності вчителя до професійної діяльності в умовах війни» (Іванова О.В.). Під час війни особливо порушується емоційна сфера, але одним із способів виживання у цей період є регуляція емоційних станів. На перших етапах переживання стресу велике значення має комунікація із близькими або психологами, які мають достатній ресурс для допомоги іншим (наприклад: закутати в теплу ковдру, дати теплого чаю, обійняти, вислухати людину, допомогти знайти сенс у певному питанні та ін.).

 

«Емоційні ресурси вчителів та учнів у мінливих умовах сучасності: пошук та актуалізація» (Радзімовська О.В.)

Доповідачка розкрила особливості різних типів світів (упродовж останніх 100 років), що виділені та охарактеризовані американськими дослідниками. Так, зазначено, що основними характеристиками світу SPOD були такі ознаки: стійкий, передбачуваний, простий, визначений;  VUKA – нестабільність, невпевненість, складність та двозначність; BANI (почав формуватися у період пандемії (COVID) – крихкий, тривожний, нелінійний, незрозумілий. Доповідачка зазначила, які якості важливо розвивати в учнів, щоб вони почувалися безпечно у світі  BANI – вміння швидко реагувати та вигадувати нові плани в обставинах, що змінилися (гнучкість), інтуїція, емоційний інтелект, нелінійне мислення. Також було проаналізовано емоційний ресурс вчителів в умовах воєнного стану та надані психологічні техніки на пошук та відновлення емоційного ресурсу.

 

«Дистанційне навчання як ознака психологічної підтримки вчителів та учнів в умовах військового стану» (Татаурова-Осика Г.П.)

Доповідачка відзначила, що он-лайн навчання (за умов неможливості проведення оф-лайн навчання) є значним ресурсом психологічної підтримки учнів. Передусім це визначається ефектом повернення дітей в звичне, безпечне середовище (клас, вчитель, спілкування із друзями, навчання). Доповідачка також детально зупинилася на основних ключових підходах до проведення цього навчання: передусім вчитель, який перебуває у врівноваженому стані і готовий дотримуватися наступних важливих принципів у своїй роботі: спілкування доброзичливе, безоціночне, підтримуюче. Також виступаючим було перераховано небезпечні моменти, які не потрібно використовувати в процесі роботи, що не викликати в учнів тривогу, стрес, страх.

 

«Самозбереження та надання психологічної допомоги у непередбачуваних умовах воєнного часу» (Шевенко А.М.)

Доповідачка проаналізувала особливості своїх переживань, отриманих у період воєнного стану та надав психологічні рекомендації  із самодопомоги, зазначивши на важливості врахування індивідуально-психологічних особливостей людини, важливості підтримки близьких або фахівців, зазначивши, що самозбереження – є нормальним проявом поведінки в умовах надзвичайних ситуацій. Окремим аспектом доповіді було висвітлення питання підтримки дітей з особливими потребами. Доповідачем було запропоновано додати до ключових компетентностей учнів компетенцію психологічної самодопомоги.

 

«Особливості психологічної стійкості людини у літньому віці» (Струневич О.Д.)

Доповідачка обгрунтувала проблеми адаптації дітей з особливими потребам у новому середовищі (перебування у стані біженців війни в інших країнах). В цих дітей спостерігається регрес у розвитку, зростає розконцентрованість та тривожність. Негативний вплив на дітей має наявність мовного бар’єру, емоційно-нестабільний стан батьків.  Значний позитивний вплив мають он-лайн заняття із вчителем, зв'язок і спілкування із представниками української спільноти.

 

«Психологічні аспекти викладацької діяльності під час воєнних дій» (Федорець А.С.)

Доповідачка є викладачем  китайської мови. В своїй доповіді зазначила, що значну частину вільного часу  приділяє перекладу новин щодо подій, які відбуваються в Україні та їх поширенню серед жителів Китаю (до яких інформація про події надходить у скороченому та викривленому вигляді). Окрім цього доповідачем визначено перелік проблем, з якими вона зіткнулася в процесі  викладання під час воєнних дій: 1) місцезнаходження вчителів та дітей (відповідно, більший чи менший стрес); 2) технічна можливість долучитися до процесу (не у всіх є інтернет); 3) наявність у вчителя власних дітей (якщо перебувають поруч, проводити уроки складніше); 4) моральний фактор (викладання дітям, які пережили травму, наприклад, ситуація у м.Буча).

 

За результатами проведеного заходу учасниками рекомендовано:

 

 • в процесі впровадження результатів НД «Розвиток психологічної готовності до професійної діяльності педагогічного персоналу в умовах НУШ», а також напрацювань учасників секційного засідання з питань психологічної допомоги, представлених у доповідях науковців та практиків, враховувати особливості сучасних умов воєнного стану в Україні, сприяти розвитку емоційної саморегуляції особистості, підвищенню рівня її стресостійкості, здатності до психологічної самодопомоги та самозбереження;
 • представлені в обговоренні методи розвитку психологічної готовності до професійно-педагогічної діяльності, спрямовані на гармонізацію психологічного здоров’я, можуть бути використані з метою саморозвитку особистості, актуалізації духовних цінностей українського народу, зміцнення емоційних ресурсів, розвитку конструктивної взаємодії між учителем і учнями в умовах онлайн-навчання;
 • розвивати в учнів уміння, які є важливими для їх безпеки у новому BANI – світі: швидко реагувати та створювати нові плани в обставинах, що змінилися; залучати інтуїцію та емоційний інтелект, розвивати нелінійне мислення;
 • продовжувати роботу співробітників Психологічного консультативно-тренінгового центру з різними категоріями клієнтів: практичними психологами (супервізії), військовими, волонтерами, переселенцями (в Україні та за її межами);
 • розробити на провести тренінг, спрямований на допомогу жінкам, які пережили насилля під час війни (зокрема, сексуальне);
 • продовжити спільну взаємодію з науковцями інших установ та представниками закладів освіти.

 

Олена Ігнатович

Завідувач відділу психології праці