СЕКЦІЙНЕ ОНЛАЙН ЗАСІДАННЯ ВІДДІЛУ ЗАРУБІЖНИХ СИСТЕМ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ - 2022

СЕКЦІЙНЕ ОНЛАЙН ЗАСІДАННЯ ВІДДІЛУ ЗАРУБІЖНИХ СИСТЕМ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ - 2022
18.04.2022 18:00

18 квітня 2022 року відбулося секційне онлайн-засідання відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих «Механізми забезпечення якості професійної підготовки вчителів у зарубіжних країнах» в межах Звітної конференції ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України за 2021 рік «Сучасні проблеми підготовки вчителя: теорія і практика»  із використанням засобів системи відеоконференцзв’язку ZOOM. 

 

У роботі секції взяли участь педагогічні, науково-педагогічні працівники закладів вищої, післядипломної освіти, науковці, здобувачі наукового ступеня доктора філософії Інституту й закладів вищої освіти, що представляють різні регіони України, зокрема Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ, Хмельницького національного університету, Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Запорізького національного університету, Мукачівського державного університету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Львівського національного університету імені Івана Франка, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

 

Модерування секційного онлайн-засідання здійснено Авшенюк Наталією Миколаївною, доктором педагогічних наук, професором, завідувачем відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України.

 

Проблематика доповідей наукових працівників відділу увиразнювала результати дослідницької і викладацької діяльності науковців та педагогів у межах планової наукової роботи відділу за 2020-2022 рр. «Теорія і практика забезпечення якості педагогічної освіти у зарубіжних країнах», а саме:

 

 • «Актуальні моделі забезпечення якості педагогічної освіти у зарубіжних країнах» - Авшенюк Наталія Миколаївна
 • «Якість педагогічної освіти у США: виклики та перспективи» - Огієнко Олена Іванівна
 • «Забезпечення якості вищої педагогічної освіти у країнах Східної Азії» - Пазюра Наталія Валентинівна
 • «Проблема забезпечення якості у педагогічній освіті Туреччини та шляхи її розв’язання» - Постригач Надія Олегівна
 • «Механізми забезпечення якості професійної підготовки педагогічних працівників в Угорщині» - Годлевська Катерина Василівна
 • «Критерії оцінювання результатів практики майбутніх учителів як складова внутрішньої системи забезпечення якості освіти в університетах Німеччини» - Дяченко Людмила Миколаївна
 • «Механізми забезпечення якості професійної підготовки педагогічних працівників у Фінляндії» - Котун Кирил Васильович

 

Водночас, секційне онлайн-засідання «Механізми забезпечення якості професійної підготовки вчителів у зарубіжних країнах» стало майданчиком для критичної рефлексії викликів, що постали перед науковими і науково-педагогічними працівниками у професійній і непрофесійній діяльності в умовах воєнного стану України. Представники університетів, зокрема Бойченко Марина Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка у своїй доповіді окреслила особливості професійної підготовки вчителя в університеті в умовах воєнного стану й на власному прикладі висвітлила освітні й безпекові аспекти перебування студентів і викладачі університету в м. Суми під час військових дій, а також відновлення освітно-наукового процесу після звільнення Сумщини від російських загарбників.

 

За результатами проведеного секційного засідання було ухвалено рекомендації, зокрема щодо:

 

 • посилення участі у спільних дослідницьких проектах у межах співпраці Інституту та закладів педагогічної освіти з різних регіонів України та зарубіжжя;
 • підготовки аналітичних матеріалів з проблеми теорії і практики забезпечення якості педагогічної освіти у різних зарубіжних країнах з метою інформування Центральних органів законодавчої та виконавчої влади України;
 • здійснення прогностичного обґрунтування використання конструктивних ідей зарубіжного досвіду у процесі забезпечення якості професійної підготовки вчителів в Україні;
 • сприяння підвищенню якості підготовки сучасного вчителя у вітчизняних закладах вищої і фахової передвищої освіти шляхом використання оновлення змісту педагогічної освіти з урахуванням результатів порівняльних досліджень;
 • піднесення цінності освіти для миру у контексті міжнародного виміру розвитку громадянського суспільства.

 

Наталія Авшенюк,

завідувач відділу зарубіжних систем

педагогічної освіти і освіти дорослих