СЕКЦІЙНЕ ОНЛАЙН-ЗАСІДАННЯ ВІДДІЛУ Зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих

СЕКЦІЙНЕ ОНЛАЙН-ЗАСІДАННЯ ВІДДІЛУ Зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих
31.03.2021 00:00

25 березня відбулася секція відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих «Забезпечення якості педагогічної освіти в зарубіжних країнах: концептуальний вимір дослідження» в межах звітної конференції Інституту «Психолого-педагогічне забезпечення підготовки педагогічного персоналу в умовах трансформаційних змін» за 2020 рік.

 

З доповідями виступили співробітники та аспіранти відділу:

 

 • Авшенюк Наталія Миколаївна «Концептуальні ідеї забезпечення якості підготовки докторів філософії в загальноєвропейському просторі освіти і науки»
 • Пазюра Наталія Валентинівна «Азійський досвід забезпечення якості вищої педагогічної освіти»
 • Огієнко Олена Іванівна «Сутність та ґенеза поняття якості вищої освіти в США»
 • Постригач Надія Олегівна «Забезпечення якості вищої освіти в Туреччині»
 • Марусинець Маріанна Михайлівна «Якість освіти в Австрії: пріоритети для сучасного освітнього простору»
 • Годлевська Катерина Василівна «Проблеми і шляхи забезпечення якості вищої освіти в Угорщині»
 • Котун Кирил Васильович «Система забезпечення якості педагогічної освіти у Фінляндії»
 • Семініхина Наталія Михайлівна «Підготовка магістрів освіти в університетах Австралії до роботи в інклюзивному середовищі»

 

За результатами проведеного секційного засідання було ухвалено певні рекомендації з урахуванням досвіду досліджуваних зарубіжних країн щодо забезпечення якості педагогічної освіти в Україні, а саме:

 

 • ефективний процес внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності закладів вищої освіти та якості вищої освіти;
 • наявна система проведення процедур зовнішнього забезпечення якості;
 • чіткі критерії прийняття рішень відповідно до стандартів та рекомендацій забезпечення якості в Європейському просторі освіти;
 • доступне і зрозуміле звітування та проведення періодичного моніторингу діяльності системи забезпечення якості та механізмів роботи з отриманими рекомендаціями.
 • системний моніторинг освітніх програм;
 • щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників ЗВО та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті установи та соцмережах;
 • якісне підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників з метою ефективної реалізації різних освітніх програм;
 • необхідні ресурси для якісної організації освітнього процесу за кожною освітньою програмою;
 • якісний менеджмент для ефективного управління освітнім процесом за допомогою сучасних інформаційних систем;
 • ефективна система запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників ЗВО і здобувачів вищої освіти.