Секційне засідання «Психологічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників в умовах реалізації Концепції НУШ» (звітна конференція ІПООД - 2018)

Секційне засідання «Психологічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників в умовах реалізації Концепції НУШ» (звітна конференція ІПООД - 2018)
15.03.2018 15:00

15 березня 2018 року  відбулося секційне засідання відділу психології праці за напрямом «Психологічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників в умовах реалізації Концепції нової української школи». Модератором секції виступив доктор психологічних наук, професор, завідувач відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України Помиткін Едуард Олександрович. Співробітники відділу психології виступили з доповідями:

 

 • «Освітні потреби особистості на різних вікових етапах життєвого шляху» (проф. Едуард Помиткін)
 • «Методологічні проблеми наукової психології та її вирішення на основі категорій особистість, психологічна діяльність, духовність» (проф. Валентин Рибалка)
 • «Психолого-технологічний аспект консультування педагогічних працівників з питань професійного розвитку» (к.псих.наук Олена Ігнатович)
 • «Специфіка потреб навчання сучасних педагогів на різних етапах професійного розвитку» (к.псих.наук Зінаїда Становських)
 • «Форми й методи роботи у післядипломній педагогічній освіті у АРЕ» (к.псих.наук Микола Бастун)
 • «Психологічний супровід гармонійного особистісного розвитку випускників вищих навчальних закладів педагогічного профілю» (д.псих.наук Наталія Павлик)
 • «Психологічний супровід підготовки вчителів початкових класів до реалізації Концепції нової української школи» (к.псих.наук Оксана Радзімовська)
 • «Гендерне виховання засобами ІКТ в умовах реалізації Концепції нової української школи» (к.псих.наук Галина Татаурова-Осика)
 • «Теоретико-методологічні засади розвитку професійної спрямованості вчителя» (к.псих.наук Наліна Литвинова)
 • «Розвиток стратегічного мислення в рамках концепції єдності афективної та інтелектуальної структур особистості Л.С. Виготського» (Микита Жмурко)
 • «Портфоліо педагогічних працівників як складова психологічного супроводу їх особистісно-професійного зростання» (Алла Шевенко)
 • «Профорієнтаційна діагностика як важлива складова психологічного супроводу вчителів» (Іван Зяєць)

 

З доповідями також виступили аспіранти відділу психології праці: 

 

 • «Самоаналіз як провідний компонент у збереженні емоційної стійкості педагога інклюзивного навчання» (Наталя Четверікова); 
 • «Психолого-педагогічні механізми інтелектуального супроводу майбутніх педагогів» (Дар’я Богданова); 
 • «Психологічний супровід педагогічних працівників закладів інтернатного типу в умовах реалізації Концепції нової української школи» (Аліна Парасєй-Гочер).

 

На секційному засіданні обговорювалися проблеми реалізації Концепції нової української школи, з використанням тренінгової вправи «робота з ментальними картками», яка допомагає психологам наочно розкрити та зрозуміти шляхи вирішення проблеми впровадження  «Концепції нової української школи»

 

Таким чином, підсумковою роботою секційного засідання відділу психології праці, у рамках проведення звітної конференції ІПООД НАПН України стало прийняття наступних рекомендаційних рішень:

 

 1. Для вирішення актуальних проблем педагогіки та реалізації Концепції нової школи детального вивчення та практичної реалізації потребують провідні ідеї видатних українських педагогів (А.Макаренко, І.Зязюн, В.Сухомлинського, Г.Сковорода, В.Вернадський, М.Грот, М.Щетінін, Ш.Амонашвілі, О.Захаренко, Г.Матвєєва).
 2. Необхідно вивчити освітні запити педагогів у контексті Концепції нової школи.
 3. Актуальною проблемою є дослідження психологічних потреб розвитку сучасних учнів з урахуванням специфіки сучасних способів соціалізації, навчання та комунікації, місця проживання (місто-село) та ін.
 4. Актуальним завданням науковців є розробка практико-орієнтованих психотехнологій комунікації, взаємодії та саморегуляції сучасного вчителя.
 5. Необхідно розробити навчальні курси для вчителів по підготовці до діяльності згідно Концепції нової школи.

 

Фотоматеріали можна переглянути на офіційній сторінці ІПООД у Fаcebook тут