Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства – 2021

Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства – 2021
19.02.2021 09:00

18 лютого 2021 р. за ініціативи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України відбувся щорічний вебінар «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства – 2021» до Міжнародного дня рідної мови UNESCO.

 

Безпосередніми ініціаторами заходу виступили Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» (керівник кафедри – Сотська Галина, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України); відділ змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (завідувач відділу – Вовк Мирослава, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник)

 

Співорганізаторами вебінару стали:

 

 • Інститут літератури імені Тараса Шевченка НАН України,
 • Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка,
 • Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка,
 • Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
 • Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка,
 • Гімназія-інтернат №13 м. Києва.

 

Тема Міжнародного дня рідної мови 2021 року – «Сприяння розвитку багатомовності для включення в освіту та суспільство». ЮНЕСКО визнає, що мови та багатомовність можуть сприяти включенню в освітнє середовище, а цілі сталого розвитку зосереджуються на тому, щоб всі етноси розвивалися в освітньому, культурному, соціальному контексті. ЮНЕСКО вважає, що освіта, що ґрунтується на рідній мові, повинна починатися з ранніх років, оскільки рідномовна освіта у ранньому віці є основою навчання.

 

Учасники вебінару (більше 50 осіб): громадські діячі, науковці, викладачі, студенти, магістранти, аспіранти, викладачі університетів, учителі загальноосвітніх і дошкільних закладів, тренери. Модерування вебінару здійснила  доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Лариса Лук’янова.

 

Під час дискусійної платформи відомі вчені, науковці розкрили сучасні пріоритети розвитку рідномовної освіти на засадах національних цінностей, що знайшло вирішення в обговоренні таких проблем, як: 

 

 • Мова – явище космічне (Мовчан Павло – голова Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка);
 • Місія української мови в європейському багатомовному просторі (Філіпчук Георгій – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, почесний доктор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, заступник голови Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка);
 • А. Кримський, орієнталіст, політолог і український мовознавець – патріот (до 150 років від дня народження) (Гальченко Сергій – кандидат філологічних наук, заступник директора Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України, лауреат Державної Премії в галузі освіти 2017 року);
 • Можливості використання творів української літератури на уроках української мови (Ющук Іван Пилипович – професор, завідувач кафедри слов'янської філології і загального мовознавства Київського міжнародного університету, заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України, член Національної спілки письменників України, член Центрального правління та Головної ради Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка).

 

Науковці, викладачі, педагоги-практики представили цінні досягнення освітньої практики з розвитку рідномовного навчання у закладах освіти різного типу:

 

 • Мовне родинознавство (виховний потенціал лінгвокультури рідного краю) (Семеног Олена – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка);
 • Віртуальна екскурсія мультимедійним словником (Надутенко Маргарита – кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу лінгвістики Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України, керівник Загальноукраїнського центру словникарства);
 • Розвиток професіоналізму вчителя на засадах творчо-наукової співпраці (Ходацька Ольга – методист гімназії-інтернату № 13 м. Києва, аспірант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України);
 • Розвиток традицій рідномовного навчання у Київському професійно-педагогічному коледжі імені Антона Макаренка (Броннікова Валентина – кандидат педагогічних наук, викладач Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист).

 

Програма вебінару - завантажити