Психологічний супровід освіти дорослих

Психологічний супровід освіти дорослих
30.04.2020 14:00

30.04.2020 в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України відбулося онлайн секційне засідання відділу психології праці «Психологічний супровід освіти дорослих» до Звітної науково-практичної конференції Інституту за 2019 рік  «Тенденції розвитку освіти дорослих в Україні та зарубіжжі».

 

До роботи секції долучилися науковці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна, аспіранти, а також вчителі, соціальні педагоги та психологи. Модерування секційним засіданням здійснювалося Помиткіним Едуардом Олександровичем – доктором психологічних наук, професором, провідним науковим співробітником відділу психології праці. 

 

З доповідями виступили: Ігнатович Олена Михайлівна ‒ доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України «Психологічні особливості консультування з питань кар’єрного розвитку особистості»; Помиткін Едуард Олександрович ‒ доктор психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України «Психологічні особливості навчання особистості на різних вікових етапах»; Рибалка Валентин Васильович ‒ доктор психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України «Геронтопсихологічний супровід навчання особистості похилого віку»; Павлик Наталія Василівна ‒ доктор психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України «Система духовно-психологічного супроводу навчання випускників закладів вищої освіти»; Становських Зінаїда Ліландівна ‒ кандидат психологічних наук, провідний науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України «Актуальні завдання та перспективи психологічного супроводу педагогічних працівників на різних етапах професійного шляху»; Радзімовська Оксана Віталіївна ‒ кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України «Презентація авторського лекційно-практичного курсу «Якщо учні дорослі»; Татаурова-Осика Галина Петрівна ‒ кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України «Психологічні особливості ґендерної профорієнтації в системі психологічного супроводу старшокласників»; Іванова Оксана Вікторівна ‒ кандидат психологічних наук, молодший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України «Розвиток стратегічного мислення особистості в ранній дорослості засобами коучингу»; Заєць Іван Віталійович ‒ молодший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України «Професійна орієнтація в системі психологічного супроводу навчання різних категорій дорослого населення»; Московець Людмила Павлівна – аспірант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України «Особливості міжособистісного спілкування літніх педагогічних працівників».

 

У ході обговорення результатів секційного засідання було з’ясовано, що доповідачі використовують різні підходи до проблеми психологічного супроводу освіти дорослих та пропонують власне бачення й засоби такого супроводу. Виходячи з практичного досвіду роботи з учасниками секції було зазначено основні складники психологічного супроводу навчання дорослих, здійснення якого має відбуватися на груповому й індивідуальному рівнях у різних форматах, зокрема в дистанційному форматі під час карантину та обмежених соціальних контактів, і має передбачати: підвищення навчальної та професійної мотивації; підвищення психічної та фізичної активності; організацію продуктивного спілкування з усіма суб’єктами навчання; сприяння прогнозуванню, плануванню, аналізу, саморефлексії та самооцінюванню власної навчальної діяльності, а також кар’єрному розвитку особистості; допомогу в реалізації особистісного і творчого потенціалу дорослих; створення позитивного емоційного фону в навчальній аудиторії та позбавлення від негативних емоцій. Ураховуючи вищезазначене, варто відмітити, що питання психологічного супроводу навчання дорослих залишається актуальною проблемою, яка потребує подальшого вивчення та розроблення як у теоретичній, так і у практичній площині.