ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З ПІДЛІТКАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З ПІДЛІТКАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
29.06.2020 12:00

26 червня 2020року в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України відбувся вебінар «Психологічні особливості профорієнтаційної роботи з підлітками в умовах інклюзивної освіти». Спікери: Шевенко Алла, практичний психолог, молодший науковий співробітник відділу психології; Четверікова Наталя, практичний психолог, аспірант відділу психології праці.

 

Участь у вебінарі взяли 30 учасників із різних регіонів України (Миколаївська, Херсонська, Житомирська, Дніпропетровська, Хмельницька, Сумська та Київська області). Вебінар підготовлено та проведено для науковців, практичних психологів, педагогічних працівників, спеціалістів, що працюють в закладах з інклюзивним навчанням.

 

Метою вебінару було висвітлення психологічних особливостей профорієнтаційної роботи з учнями з особливими освітніми потребами.

 

На вебінарі було розглянуто такі тематичні напрями:

 

  • Інтереси молодших підлітків при переході з початкової до середньої ланки школи.
  • Професійно-ціннісні орієнтації підлітків з особливими освітніми потребами.
  • Виклики профорієнтації підлітків в умовах інклюзивної освіти.
  • Психологічні особливості профконсультування підлітків в умовах освітньої інклюзії.

 

Упродовж роботи вебінару були надані посилання до джерел з нормативно-правовою та методичною базою у сфері інклюзивної освіти, а саме: МОН України Інклюзивне навчання, НУШ Інклюзивне навчання, Всеукраїнський фонд “Крок за кроком”, Державна служба зайнятості України Платформа профорієнтації та розвитку кар’єри. Зазначено особливості профорієнтаційної роботи з учнями з особливими освітніми потребами, зокрема обов’язкове врахування стану здоров’я учня, характер нозології, ступінь порушення функціональної системи та протипоказання до певних видів професій. Наведено вдалі приклади організації професійної проби для учнів з особливими потребами та важливість визнання значимості їх досягнень у конкретній діяльності.

 

 

Спікерами вебінару було зосереджено увагу на важливості переходу учнів з початкової школи до середньої. Проаналізовано психологічні особливості адаптаційного періоду нормотипових учнів та учнів з особливими освітніми потребами. Представлено порівняльний аналіз провідної діяльності учнів середньої школи: міжособистісне спілкування (нормотипові учні), стимульована навчальна діяльність (учні з ООП). Розглянуто кроки стимулювання інтересів молодших підлітків з ООП. Представлено алгоритм створення портфоліо як інструмента профорієнтаційної роботи з учнями з особливими освітніми потребами. Розкрито доцільність використання невербальних методик у профдіагностичній роботі з підлітками. Надано пропозиції та рекомендації щодо профорієнтаційної роботи з підлітками з ООП.

 

 

До активного обговорення та надання пропозицій долучилися професор Лук’янова Лариса Борисівна, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та Ярмола Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу інклюзивного навчання Інституту спеціальної педагогіки НАПН України.

 

За результатами вебінару було окреслено ряд пропозицій:

 

  • Сприяти створенню осередка інформативного контенту для батьків учнів з особливими освітніми потребами.
  • Долучатися до вебінарів, науково-практичних семінарів, майстер-класів з окресленої тематики, проводити спільні зустрічі з представниками Інституту спеціальної педагогіки НАПН України.

 

Всім учасникам, які зареєструвалися упродовж роботи вебінару вже отримали е-сертифікати.

 

Дорогі колеги! Всі хто працює в цьому напрямі і бажає поділитися власним досвідом чи провести спільний захід, то щиро запрошуємо Вас до співпраці.