ПРОФОРІЄНТАЦІЯ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ - 2021

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ - 2021
27.05.2021 09:00

24 травня 2021 року на платформі ZOOM в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України відбулися щорічні ХІ Всеукраїнські психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті доктора педагогічних наук, професора Бориса Олексійовича Федоришина «Профорієнтація: стан і перспективи розвитку», організатором заходу є колектив співробітників відділу психології праці. Співорганізаторами були наукові співробітники лабораторії виховання готовності до ринку праці Інституту проблем виховання НАПН України та кафедри психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

 

До психолого-педагогічних читань долучилося 80 учасників, серед яких науковці інститутів НАПН України, викладачі вищих навчальних закладів, вчителі та практичні психологи ЗЗСО, представники позашкільної освіти, аспіранти, магістранти та студенти.

 

Робота психолого-педагогічних читань відбувалася за такими науковими напрямами:

 

  1. Федоришин Б. О. – фундатор психолого-педагогічної школи професійної орієнтації.
  2. Науково-методичні та практичні основи сучасної профорієнтації: нові підходи.
  3. Розвиток психологічної готовності педагогічного персоналу до професійної діяльності в умовах Нової української школи.
  4. Кар’єрний радник як інновація надання профорієнтаційних послуг.
  5. Формування в учнів професійно-ціннісних орієнтацій до трудової діяльності.
  6. Актуальні проблеми та нові тенденції особистісно-професійного розвитку учнівської молоді.
  7. Стратегії усвідомлення професійного покликання і способів самореалізації випускників ЗВО: виклики сьогодення та перспективи діяльності вітчизняних педагогів і психологів.
  8. Професійна адаптація та дезадаптація суб’єкта діяльності в кризових умовах життєдіяльності (війна, окупація, вимушене переселення, карантин тощо).

 

Розпочала читання доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Лук’янова Лариса Борисівна.

 

Значний доробок у методологічному аспекті організації профорієнтації внесли доктор психологічний наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України Бех Іван Дмитрович та почесний академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Рибалка Валентин Васильович.

 

Представлені на читаннях доповіді висвітлювали актуальні проблеми сучасної профорієнтації, доповідачі пропонували конкретні кроки щодо вирішення поставлених завдань у швидкоплинних змінах освітньо-професійного простору. Піднімалися нагальні питання щодо місця профорієнтації у сучасному процесі соціально-професійного розвитку особистості. Також обговорювалися проблеми професійної орієнтації та особистісно-професійного розвитку різних соціально-вікових категорій населення України, зокрема питання проведення профорієнтаційної роботи в умовах дистанційної освіти.

 

У процесі роботи читань виникла жива дискусія щодо потреби осучаснення профдіагностичного інструментарію та розробки нових діагностичних методик. За запитом учасників читань було прийнято рішення про створення низки вебінарів, присвячених тематиці використання профдіагностичного забезпечення у роботі практичного психолога, профконсультанта.

 

Анонсовано подальші заходи профорієнтаційного спрямування, зокрема науково-практичний семінар «Кар’єрний радник НУШ: досвід зарубіжних країн та вітчизняні напрацювання», який заплановано на вересень 2021р.