ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА В УМОВАХ ПАРАДИГМАЛЬНИХ ЗМІН

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА В УМОВАХ  ПАРАДИГМАЛЬНИХ ЗМІН
29.11.2020 12:00

25 листопада 2020 р. відбулася Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Професійна діяльність сучасного педагога в умовах  парадигмальних змін». Організаторами заходу виступили Київський університет імені Бориса Грінченка та Український інститут розвитку освіти.

 

Учасниками конференції стали науковці з різних університетів та наукових установ України зокрема: Національної академії педагогічних наук України; Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Інституту проблем виховання НАПН України; Інституту обдарованої дитини НАПН України; Державної установи «Український інститут розвитку освіти»; Тернопільського національного педагогічного університету; Національного університету біоресурсів і природокористування України; Херсонської державної морської академії; Національної академії національної гвардії України; Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Харківського національного медичного університету; Комунального вищого навчального закладу «Вінницька академія неперервної освіти»; Національного педагогічного університету мені М.П. Драгоманова; ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України; Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка; ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського; КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»; Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені акад. С. Дем’янчука; Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка; Національного університету «Львівська політехніка»; Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Українського центру оцінювання якості освіти; Рівненського державного гуманітарного університету; Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького; Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Херсонського державного університету.

 

Жвава дискусія науково-педагогічних і наукових працівників – учасників конференції розгорталася навколо таких основних напрямів:

 

  • Компетентнісні виміри діяльності сучасного педагога у професійному стандарті вчителя
  • Діджиталізація професійної діяльності сучасного педагога в умовах суспільних трансформацій
  • Безперервний професійний розвиток вчителя: нові виклики та можливості
  • Психолого-педагогічні та методичні концепції професійної підготовки сучасного педагога

 

У межах дискусійної платформи «Компетентнісні виміри діяльності сучасного педагога у професійному стандарті вчителя» конференції з доповіддю «Концептуальні підходи до розроблення професійного стандарту вчителя: досвід зарубіжних країн» виступила завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник Н.М. Авшенюк. У своєму виступі дослідниця зосередила увагу на принципах, які покладені в основу розроблення й імплементації професійних стандартів учителів і які увиразнюються у доборі механізмів забезпечення визнання результатів їх праці та якісного професійного зростання; конструктивних ідеях досвіду Австралії, Великої Британії, Канади, США й Сінгапуру щодо розуміння сутності професійних стандартів, диференціації їх типів і функцій, підходів до проєктування й розроблення. Доповідач наголосила, що протягом останніх двох десятиліть більшість країн світу запровадили професійні стандарти для вчителів у відповідь на посилення вимог до якості шкільної освіти, оскільки за результатами міжнародних досліджень ЮНЕСКО й ОЕСР саме якість викладання є найважливішим чинником, що впливає на високі результати навчання учнів.

 

Висловлюємо щиру подяку координаторам онлайн-конференції: Лілії Гриневич, проректору з науково-педагогічної та міжнародної діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка, міністру освіти і науки України (2016–2019 рр.); Ользі Котенко,  директору Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка; Світлані Паламар, заступнику директора з наукової роботи Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка за високий рівень організації он-лайн конференції та багаторічну плідну співпрацю у галузі педагогічної освіти і науки України.