Професійна освіта у вимірах соціального партнерства в Австрії і Німеччині

Професійна освіта у вимірах соціального партнерства в Австрії і Німеччині
18.11.2019 10:00

Презентуємо Вам нове корисне і цікаве видання - монографія "ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА У ВИМІРАХ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В АВСТРІЇ І НІМЕЧЧИНІ". Автори: Наталія Авшенюк - доктор педагогічних наук, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, член Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти; Надія Креденець - кандидат педагогічних наук, викладач циклової комісії іноземних мов Відокремленого структурного підрозділу Технологічного коледжу Національного університету «Львівська політехніка».

 

У монографії охарактеризовано:

 

  • історико-педагогічні чинники становлення соціального партнерства в професійній освіті Австрії і Німеччини наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.
  • розкрито особливості його реалізації, що зумовлені законодавчим забезпеченням.
  • схарактеризовано організаційно-педагогічні засади (динамічне оновлення форм і методів професійної підготовки; дуальна система професійного навчання; диверсифікація, практико-діяльнісна спрямованість дидактичного забезпечення) професійної підготовки фахівців сфери послуг в Австрії і Німеччині в умовах соціального партнерства.
  • окреслено перспективні напрями розбудови соціального партнерства в професійній освіті в Україні на підставі аналізу кращих зразків зарубіжного досвіду.

 

Ознайомитися із монографією можна за цим посиланням у Електронній бібліотеці НАПН України.