Презентація нової книги професора В.В.Рибалки

Презентація нової книги професора В.В.Рибалки
16.11.2017 17:00

16 листопада 2017 року в «Українському домі» в межах ХХХІІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра - 2017» відбулася презентація посібника професора В.В.Рибалки «Методологічні проблеми наукової психології». У своїй доповіді до презентації Валентин Васильович зазначив, що посібник підготовлений на основі курсу лекцій, прочитаних студентам, магістрантам та аспірантам психологічних факультетів вищих навчальних закладів, тому він адресований саме цій категорії читачів, а також викладачам психології, слухачам інститутів післядипломної освіти та професійним психологам.

 

Автором висвітлюються проблеми побудови методології сучасної психологічної науки, в центрі якої стоять категорії особистості, її здібностей, духовності та діяльності. Професор докладно характеризував рівні методологічного простору наукової психології (філософсько-психологічний, загально-науково-психологічний теоретико-психологічний, онтопсихологічний, психолого-прикладний, практично-психологічний та академічно-психологічний), їх закони, принципи, методи й технології. В. В. Рибалка зазначив, що сьогодні існує потреба в удосконаленні методології, що вимагає уточнення розуміння самого поняття «психологія», більш точної інтерпретації категорії «особистість» та її психологічної структури. Особливе місце у методології наукової психології належить духовності особистості як способу гуманізації та піднесення життя людини. На думку професора, методологія психологічної науки визначає психо-логіку використання методів суб’єктом, особистістю, людиною.

 

Головною для посібника є ідея про перспективність побудови методологічної системи психології шляхом концентрації її категоріально-поняттєвого апарату та методичного і технологічного інструментарію навколо категорій особистості та входження в її склад таких понять, як «тіло, душа, дух та Я», що має знайти свій адекватний відгук у методології наукової психології.

 

В.В. Рибалка зазначає, що надважливим видається методологічний розгляд особистості та її діяльності в контексті проблеми духовності, в якому вона усвідомлюється як ключова цінність і самоцінність людства і в цьому плані потребує дбайливого ставлення до своєї честі та гідності з боку суспільства та інших особистостей. Особистість постає перед вибором між позитивними та негативними духовними цінностями. З точки зору переважання у науковій психології гуманістичних тенденцій, необхідності психологічного захисту особистості, професійний психолог зазвичай робить вибір на користь таких духовних цінностей, як Світогляд, Життя, Людина, Віра, Надія, Любов, Добро, Краса, Істина, і протидіє наявними в нього засобами темряві, смерті, зневір'ю, розпачу, ненависті, злу, потворності, брехні.

 

Після презентації ще декілька авторських наукових праць, професор В.В. Рибалка зробив оптимістичние заключення, наголошуючи, що методологія наукової психології має бути спрямована на духовне, гуманістичне вирішення проблем особистості!