Презентація монографії «Розвиток музичної освіти в Україні (XVIII – XX ст.): персонологічний вимір»

Презентація монографії «Розвиток музичної освіти в Україні (XVIII – XX ст.): персонологічний вимір»
19.04.2018 17:00

19 квітня 2018 року в рамках виставки «Освіта та кар’єра – 2018» та «Освіта за кордоном» відбулася презентація монографії «Розвиток музичної освіти в Україні (XVIII – XX ст.): персонологічний вимір». Презентували монографію Вовк Мирослава Петрівна (доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник) і Грищенко Юлія Валеріївна (кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник), які представили результати дослідження співробітників відділу теорії і практики педагогічної освіти імені академіка І.А. Зязюна ІПООД НАПН України акумульовані у монографії, присвяченій проблемам розвитку музичної освіти в Україні на основі персонологічного аналізу досягнень українських учених, освітян, науковців, які утверджували традиції підготовки музикантів, етномузикологів в Україні. 

 

Вовк М.П. ознайомила присутніх з провідним напрямом музичної освіти, який формувався упродовж століть в освітньо-науковому дискурсі, що висвітлено у монографії, – етномузикознавством. Грищенко Ю.В. розкрила зміст розділів монографії, в яких відтворено ретроспективу становлення української музичної освіти у вимірах кристалізації її гуманістично-культурологічних засад упродовж ХVІІІ – ХХ ст. на основі теоретичних, практичних надбань музикантів-педагогів, етномузикологів означеного періоду. 

 

Автори колективної монографії висловили сподівання, що у сучасних умовах реформування музичної, музично-педагогічної освіти дослідницькі результати науковців сприятимуть імплементації історико-педагогічного досвіду музикантів-педагогів, їх прогресивних надбань у процесі структурування змісту освіти, пошуку інноваційних форм і методів підготовки вчителів музичного мистецтва, стануть поштовхом до професійного і особистісного розвитку для викладачів вищої школи, майбутніх докторів філософії. До заходу долучилися співробітники відділу теорії і практики педагогічної освіти імені академіка І.А. Зязюна та науковці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.