Практика у підготовці сучасного вчителя-філолога

Практика у підготовці сучасного вчителя-філолога
30.09.2021 10:00

29 вересня 2021 р. завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України Мирослава Петрівна Вовк взяла участь у настановній конференції з виробничої педагогічної практики з української мови і літератури,  англійської мови в закладах загальної середньої освіти для магістрантів Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

 

Керівник  педагогічної практики, доктор педагогічних наук, професор,  завідувач кафедри української мови і літератури Олена Миколаївна Семеног представила цікаву та інформативну презентацію, ознайомила студентів із робочою програмою практики та Положенням про організацію педагогічної практики.

 

Виробнича педагогічна практика з української мови і літератури проводиться у старших (профільних) класах  закладів загальної середньої освіти;  з англійської мови - у базовій середній школі.

 

Ємець Ірина Вікторівна, завідувач відділу практики, ознайомла з наказом та документами.

 

На зустрічі були присутні викладачі-методисти, стейкхолдери, які давали магістрантам корисні поради та настанови, а також акцентували увагу на важливості дотримання норм академічної доброчесності. Чикалова Марина Миколаївна обговорила специфіку програмних результатів навчання з англійської мови.

 

Серед роботодавців та представників роботодавців – директори шкіл Косівщинський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Лесі Українки Степанівської селищної ради Сумського району Сумської області; Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 ім. Д. Турбіна, м. Суми, Сумської області; Ольга Біличенко, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри української мови і літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; Мирослава Вовк, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття».

 

М.П. Вовк висловила вдячність викладачам університету за участь у всеукраїнському опитуванні, що проводилося співробітниками відділу змісту і технологій педагогічної освіти у межах виконання теми наукового дослідження «Обґрунтуваннях змісту і методики проведення практики у закладах вищої педагогічної освіти» (2020-2022), а також ознайомила з основними результатами опитування, згідно з якими прослідковується потреба у створенні репозитарію за результатами проходження практики, оновлення навчально-методичного супроводу різних видів практик в електронному й реальному форматах.

 

Конференція була надзвичайно цікавою для нас, магістрантів, адже педагогічна практика – це чудова можливість набути професійного досвіду; – вироблення практичних умінь і навичок моделювати різні види уроків, застосування перспективних технологій навчання української мови і літератури з англійської мови в закладах загальної середньої освіти; організація і проведення гурткової позакласної роботи за самостійно укладеними розробками;  виконання методичної, пошуково-дослідної роботи, у тому числі грантової діяльності з інфомедійної грамотності; ознайомлення з роботою методичних об’єднань учителів української мови і літератури, англійської мови, педагогічної ради школи.

 

Інформацію підготувала

Мирослава Вовк