Політика навчання дорослих як шлях реалізації євроінтеграції України та цілі сталого розвитку №4

Політика навчання дорослих як шлях реалізації євроінтеграції України та цілі сталого розвитку №4
25.09.2018 10:00

24 вересня 2018 року співробітники відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Кирил Котун (PhD) та Катерина Годлевська (PhD) мали змогу взяти участь у практичному семінарі «Політика навчання дорослих як шлях реалізації євроінтеграції України та цілі сталого розвитку №4». Семінар проходив у навчальному центрі  Британської  Ради в Україні (British Council).

 

Чому саме така назва?

 

Це локальний захід в Києві у рамках кампанії 73 Генеральної асамблеї ООН щодо Глобального Дня Сталого Розвитку, що відбувся 25 вересня 2018 року у Нью-Йорку #Act4SDGS

 

Що ж таке  Цілі Сталого Розвитку №4?

 

Цілі сталого розвитку (ЦСР), яких на сьогодні дотримуються всі країни світу, встановлюють власні показники розвитку і включають 17 цілей і 169 конкретних завдань. Перелік ЦСР був офіційно затверджений на засіданнях Генеральної Асамблеї ООН в кінці вересня 2015 року. Більше про ЦСР читайте тут.

 

Питання освіти дорослих активно дискутується на глобальному рівні та входить до переліку міжнародних зобов’язань України, наприклад Стаття 446 у Розділі 27 Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС та Завдання 4.5 у Цілі Сталого Розвитку (ЦСР) №4 у Порядку денному 2030. Навчання у дорослому віці, набуття нових знань, вмінь, компетентностей  є суттєво важливою складовою у системі навчання протягом життя, адже це впливає на конкурентоспроможність особистості, її шанси на працевлаштування, захист її соціальних прав і громадянських свобод. Сьогодні правове підґрунтя  навчання дорослих в Україні все ще розвивається. Саме тому громадські експерти та представники органів влади, державного та недержавного сектору  закликають  спільно обговорити питання та наявні проблеми щодо вдосконалення та наближення  до міжнародних стандартів української системи  навчання протягом життя.

 

Що ж відбувалося на семінарі?

 

На семінарі були присутні представники МОН України (Тетяна Панченко), Міжнародного благодійного фонду «Відродження» (Ольга Квашук),  громадських організацій, державних установ та бізнес сектору, які займаються питаннями освіти дорослих в Україні. Із вітальним словом під час заходу виступили заступник Генерального секретаря ООН Аміна Мухаммед | дивитись відео привітання | , а також директор Британської Ради в Україні Саймон Вільямс.

 

Організатори семінару: ГО «Жіноча Професійна Ліга», ГО «Інститут Професійних Кваліфікацій» під егідою української сторони Платформи громадянського суспільства Україна - ЄС за підтримки проекту «Громадянська Синергія» *короткий опис проекту буде нижче.

 

Семінар практичний та складався з двох частин. Перша – присвячена презентації аналітичної доповіді за назвою «Якою має бути політика навчання дорослих в Україні» (автори: Родіон Колишко, ГО «Інститут професійних кваліфікацій» та Олена Лазоренко, ГО «Жіноча Професійна Ліга»). Доповідь була зосереджена на аналізі проблемних питань та  пропонуванні варіантів створення та розбудови політики освіти та навчання дорослих в Україні. Цей аналітичний документ підготовлено під егідою Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС за сприяння Європейського Союзу і Міжнародного фонду «Відродження» у рамках проекту «Громадська Синергія».

 

Друга частина – практична, де власне, відбувалося обговорення рекомендацій нової політики щодо навчання дорослого населення в Україні (Фасилітатор: Андрій Чупріков, репортер: Володимир Волковський).

 

Декілька цікавих тез із представленої аналітичної доповіді

 

Модернізація соціальної, економічної і культурної сфери життя України можлива за умови розроблення і впровадження політики навчання впродовж життя, невід’ємною складовою якої є освіта і навчання дорослих.  Сьогодні в Україні спостерігається значний попит у розробці та впровадженні політики освіти і навчання дорослих серед провайдерів освітніх послуг в Україні.

 

У ході практичної частини семінару учасниками було озвучено велику кількість проблемних питань щодо сьогоднішнього стану освіти дорослих в Україні. Наприклад, існує багато інституцій державного та недержавного сектору, які займаються питаннями освіти дорослих, але ці установи та їх напрацювання невідомі широкому загалу споживачів; надто слабке мережеве поширення, цими ж установами, інформації щодо їхньої діяльності в сфері освіти дорослих;  немає системної взаємодії між державним та недержавним сектором щодо розвитку та забезпечення  освіти дорослих; відсутність державної політики з навчання дорослих в Україні та її законодавче забезпечення (Хоча зауважимо, що того ж дня паралельно відбувався круглий стіл щодо обговорення проекту Закону України «Про освіту дорослих» за ініціативи представників Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Української асоціації освіти дорослих та Представництва DVV Internationаl Україна, що є надзвичайно перспективною подією).

 

Найбільш ефективним варіантом для України, авторами презентованої  аналітичної доповіді та проведеного соціологічного дослідження, вважається «Політика освіти і навчання дорослих», оскільки реалізація цього варіанту дозволить системно і прогнозовано залучати додаткові людські ресурси для ринку праці України; вирішить питання соціальної інклюзії дорослого населення у соціальне й економічне життя держави і громади; надасть додатковий поштовх розвитку провайдерам освітніх/навчальних послуг; надасть можливості розвитку андрагогіки як науки, що забезпечує методологічний і методичний супровід освіти і навчання дорослих в Україні та ін.

 

Власне, саме, запрошені учасники-експерти  практичного семінару, обговорювали  запропонований варіант Політики освіти і навчання дорослих, виявляли позитивні та негативні сторони, обґрунтовували  шляхи вирішення проблемних питань, окреслювали рекомендації  щодо покращення освіти дорослих в Україні для імплементації на різних інституційних рівнях.

 

Звичайно, залишилося досить багато невирішених проблемних питань освіти дорослих в Україні, які потребують системного й методичного обговорення на різних інституційних рівнях.

 

Але, як бачимо, перші законодавчі кроки вже почалися….тому чекаємо нових подій…

 

P.S.

*Проект «Громадська синергія» спрямований на посилення участі громадськості у впровадження євро інтеграційних реформ в Україні шляхом розбудови інституційної спроможності української сторони Платформами громадського суспільства України - ЄС (УС  ПГС) та української національної платформи Форуму громадського суспільства східного партнерства. Проект фінансується Європейським Союзом, спів фінансується та реалізується Міжнародним фондом «Відродження».

 

Відео-звіт роботи практичного семінару

 

 

Кирил Котун, PhD

старший науковий співробітник відділу зарубіжних

систем педагогічної освіти і освіти дорослих,

член Кафедри ЮНЕСКО "Неперервна

професійна освіта ХХІ століття" НАПН України