Підписано Меморандум про співпрацю з Управлінням Державної служби якості освіти у Київській області

Підписано Меморандум про співпрацю з Управлінням Державної служби якості освіти у Київській області
13.08.2020 18:00

13 серпня 2020 року було підписано Меморандум про співробітництво між Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України – директор Лук’янова Лариса Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України та управлінням Державної служби якості освіти у Київській області – т.в.о. начальника управління Алєксєєнко-Лемовська Людмила Владиславівна.

 

З метою вдосконалення освітньої діяльності та в інтересах розвитку освітньої системи України Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та Управління Державної служби якості освіти у Київській області об’єднують зусилля для більш повного використання ключових компетенцій та ресурсів.

 

Спільна діяльність передбачає організацію і проведення заходів та інформаційно-роз’яснювальної роботи серед здобувачів освіти, педагогів та керівників закладів освіти, викладачів, науковців та інших стейкхолдерів, а також розроблення й упровадження освітніх та інформаційних програм і курсів, направлених на розбудову системи забезпечення якості освіти, популяризації наукових і методичних досягнень, розвитку навичок компетентнісного навчання та спілкування, умінь взаємодіяти та адекватно реагувати на виклики суспільного життя.