Перспективи і пріоритети педагогічної освіти в епоху соціальних викликів

Перспективи і пріоритети педагогічної освіти в епоху соціальних викликів
17.11.2021 10:00

Наприкінці жовтня 2021 р. вийшла друком монографія «Перспективи і пріоритети педагогічної освіти в епоху соціальних викликів» за редакцією доктора педагогічних наук, старшого наукового співробітника Наталії Авшенюк та доктора педагогічних наук, професора Ганни Товканець. Це наукове видання є  результатом компаравістичних розвідок дослідників з України, Словаччини, Угорщини та Румунії.

 

У монографії авторським колективом – науковцями з Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Мукачівського державного університету, Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, Закарпатського угорського інституту імені Ференці Ракоці ІІ (Україна), Пряшівського університету (Словаччина), Сегедського університету (Угорщина), Університету імені Бабеша-Бойяї (Румунія) – представлено праці щодо модернізації сучасної освіти, обґрунтовано перспективи і пріоритети розвитку педагогічної освіти в соціально-економічних траєкторіях на початку ХХІ століття, в умовах інтернаціоналізації й транскордонності. Розкрито проблеми дистанційної освіти й особливості організації інформаційно-освітнього простору у закладі загальної середньої освіт; професійної підготовки вчителя початкової школи, утвердження його покликання; реалізації технологій проблемного навчання у формуванні професійних компетентностей педагогічних працівників тощо.

 

Метою роботи над колективною монографією стало здійснення аналізу перспектив і пріоритетів розвитку педагогічної освіти в епоху соціальних викликів. Враховуючи полікультурне середовище європейського науково-освітнього співтовариства задля підтримки мобільності, встановлення взаєморозуміння і співпраці окремі підрозділи монографії представлені мовами оригіналу: українською, словацькою, угорською, румунською.

 

Науковими співробітниками та аспірантами Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України опубліковано такі статті монографії:

 

  • Наталія Авшенюк «Європейський вимір забезпечення якості підготовки докторів філософії в галузі освіти».
  • Олена Огієнко «Сучасні тенденції розвитку професійної підготовки вчителів: міжнародний вимір».
  • Наталія Семініхина «Типологія магістерських програм професійної підготовки магістрів освіти в університетах Австралії».

 

Монографія адресується фахівцям, які займаються науковою і професійно-педагогічною діяльністю з означеної проблеми; докторантам, аспірантам та студентам педагогічних спеціальностей, а також усім, хто цікавиться сучасними проблемами компетентнісної освіти і професійної підготовки педагогічних працівників.

 

Наталія Авшенюк

завідувач відділу зарубіжних систем

педагогічної освіти і освіти дорослих