ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ Й ТРАНСФОРМАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ Й ТРАНСФОРМАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
13.09.2021 09:00

Упродовж 9-11 вересня 2021 р. відбулася 45 Щорічна міжнародна конференція Асоціації педагогічної освіти в Європі (ATEE) «Переосмислення й трансформація педагогічної освіти: ідентичність, професіоналізм та творчість у світі, що змінюється» ((Re)imagining & Remaking Teacher Education).

 

Робота конференції тривала в межах трьох основних напрямів:

 

  • Професійні цінності, професійні вчителі та професійні викладачі: розуміння сьогодення – проектування майбутнього.
  • Розвиток компетентності вчителів щодо інклюзії та соціальної справедливості у світі, що змінюється.
  • Вирішення поточних проблем у підготовці вчителів та підвищенні їхньої кваліфікації.

 

Цьогоріч організатором конференції виступив Педагогічний факультет Варшавського Університету (Республіка Польща). Триденний науково-методологічний захід став місцем зустрічі та майданчиком для спілкування між дослідниками, педагогами практиками, політиками в галузі освіти та вчителями з різних країн світу. Він надав можливість проаналізувати виступи з надихаючими доповідями, взяти участь в обговоренні широкого спектру документів про результати педагогічних досліджень та втілення практичних підходів у навчанні вчителів у стимулюючій та дружній атмосфері.

 

10 вересня 2021 р. на секційному засіданні конференції виступили: Н.М. Авшенюк, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, та Н.М. Семініхина, здобувачка ступеня вищої освіти доктора філософії Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

 

У виступі «Професійна ідентичність учителя в умовах інклюзивної освіти: австралійські й українські підходи» науковиці зосередили увагу на аналізі професійних стандартів учителя в Австралії й Україні з метою розкриття сутності та ролі інклюзивної компетентності як суттєвої складової професійної ідентичності вчителя.

 

Наталія Авшенюк

Завідувач відділу зарубіжних систем

педагогічної освіти і освіти дорослих