"ПЕДАГОГІКА – ЦЕ МОЄ ЖИТТЯ..."

"ПЕДАГОГІКА – ЦЕ МОЄ ЖИТТЯ..."
28.03.2018 10:00

26 березня 2018 року в Київському професійно-педагогічному коледжі імені Антона Макаренка відбувся Круглий стіл «Педагогіка – це моє життя…» (до 80-річчя від дня народження академіка Івана Зязюна) завантажити програму, організований Відділенням професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та Київським професійно-педагогічним коледжем імені Антона Макаренка.

 

З вітальним словом виступила модератор заходу Ничкало Нелля Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, яка підкреслила, що «життя і діяльність видатного педагога, вченого, академіка І.А. Зязюна, засновника Української наукової школи педагогічної майстерності – взірець самовідданої праці на благо держави, вітчизняної та світової педагогічної науки». «У надрах наукової школи І.А. Зязюна, – зазначила академік, – підготовлено тисячі кваліфікованих педагогів-дослідників для різних регіонів України, Польщі, Росії, інших країн, які плідно працюють на теренах педагогічної науки і практики, роблять вагомий внесок у розбудову професійної освіти, втілюючи Красу, Добро, Істину у педагогічну діяльність і науковий пошук».

 

Лавріненко Олександра Андрійовича, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти імені академіка І.А. Зязюна ІПООД НАПН України познайомив присутніх та провів віртуальну екскурсію музеєм-садибою І. Зязюна, що знаходиться у селі Пашківка Чернігівської області.

 

На Круглому столі з доповідями виступили:

 

  • І.Д. Бех – доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України – «Чотири творчі інтенції І.А. Зязюна»;

  • Г.Г. Філіпчук – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, перший заступник голови Правління Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені тараса Шевченка – «Освіта як ціннісний вимір педагогіки Івана Зязюна»;

  • В.Ю.Биков – доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України – «Академік І.А. Зязюн – взірець для майбутніх поколінь».

 

Штома Л. Н., завідувач бібліотеки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, презентувала бібліографічний покажчик «Іван Андрійович Зязюн: педагог, вчений, філософ» (2018), (науковий редактор – академік Н.Г. Ничкало, укладач – завідувач бібліотеки ІПООД НАПН України Л.Н. Штома).

 

У виступах докторів наук, професорів, кандидатів педагогічних наук, наукових співробітників ІПООД НАПН України, освітян звучали слова вдячності академіку Іванові Андрійовичу Зязюну за його Людяність, Добро, Красу, Істину, за школу педагогічної майстерності, велику педагогічну науку.

 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України свято береже ім’я великого вчителя учителів і гідно продовжує його справу. Стратегічна мета інституту: забезпечити системну науково-дослідну діяльність, спрямовану на теоретико-методологічне обґрунтування державної політики у професійній підготовці педагогів нової генерації та обґрунтування теоретичних і методичних засад розвитку освіти дорослих в умовах неперервної освіти – освіти впродовж життя на основі врахування світових тенденцій, вітчизняного досвіду та перспективних потреб Української держави.

 

Щиро вдячна за науково-творчу роботу і діловий підхід до справи організаційному комітетові Круглого столу: Щербак О.І., Лавріненку О.А., Вовк М.П., Філіпчук Н.О., Гомелі Н.С., Постригач Н.О., Котуну К.В., Кондратьєвій В.П.

 

Я щаслива і вдячна долі, що мала нагоду спілкуватися з великим педагогом, що встигла подякувати йому за мудрі поради для життя і професійної діяльності. Вважаю, що педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна – це той дорогоцінний скарб, який пов'язаний з майбутнім нової української школи та з майбутнім нашої держави.

 

Ольга Ходацька,

здобувач відділу теорії і практики педагогічної освіти

імені академіка І.А. Зязюна ІПООД НАПН України,

методист гімназії-інтернату № 13 м. Києва,

член НСЖУ

 

Фотоматеріали можна переглянути тут