ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА В КЛАСИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ: ПОРАДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА В КЛАСИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ: ПОРАДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
06.05.2022 17:00

5 травня 2022 р. відбувся вебінар Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для керівників факультетів та навчально-наукових інститутів, а також гарантів освітніх програм спеціальності 014 «Середня освіта» Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Захід був проведений із метою надання додаткових роз’яснень щодо проєктування, розроблення і реалізації освітніх програм із підготовки вчителів, зокрема за спеціальністю 014 «Середня освіта» та усунення проблем розуміння критеріїв оцінювання освітніх програм згідно із Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07. 2019 р. № 977, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08.08. 2019 р. за № 880/33851.

 

З-поміж ключових спікерів із презентацією «Урахування вимог професійного стандарту у змісті освітніх програм підготовки вчителів» виступила Наталія Авшенюк, членкиня Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. У своєму виступі науковиця акцентувала увагу на значущості Професійного стандарту за професіями «Вчитель початкової школи закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти» та «Вчитель з початкової освіти», затвердженого Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 23 грудня 2020 року, у процесі проєктування і розроблення освітніх програм за спеціальностями 013 «Початкова освіта», 014 «Середня освіта» Галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка».

 

Доповідачка детально зупинилася на сутності Професійного стандарту, який визначає вимоги до кваліфікаційних та спеціальних знань педагогічних працівників, їхніх завдань, обов’язків та спеціалізацій, а також є основою для присвоєння професійних кваліфікацій. Н. Авшенюк наголосила на чіткому взаємозв’язку ключових документів, що складають основу підготовки кваліфікованого вчителя, а саме: професійного стандарту, на якому базуються стандарти вищої освіти та освітньої програми, яка має відповідати вимогам обох стандартів, оскільки саме освітня програма розкриває шлях і можливості набуття майбутнім учителем загальних і професійних компетентностей, що необхідні йому для кваліфікованого виконання трудових функцій на робочому місці, для подальшого самооцінювання і планування власного професійного розвитку.

 

Додаткову інформацію про захід розміщено у Facebook сторінці Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти  ПЕРЕЙТИ НА ДОПИС  та на сайті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича ПЕРЕЙТИ НА ДОПИС 

 

Наталія Авшенюк,

Завідувач відділу зарубіжних систем

педагогічної освіти і освіти дорослих