ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ, ВИКЛАДАЧІВ ТА НАУКОВЦІВ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ, ВИКЛАДАЧІВ ТА НАУКОВЦІВ
31.01.2020 10:00

На базі Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України працює Центр підвищення кваліфікації для наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників закладів вищої освіти та наукових установ. Освітня програма ліцензована МОН України (Наказ № 41-л від 11.01.2019 р. (п. 2), розрахована на 150 годин (5 кредитів) і охоплює 3 блоки, кожен з яких складається модулів

 

Назви блоків, циклів, навчальних модулів

Годин

Кредитів

 

І. Соціо-гуманітарний блок

40

1,34

1.1

Модуль № 1 Модернізація сучасної педагогічної освіти

12

0,4

1.2

Модуль № 2. Інноваційні технології навчання

12

0, 4

1.3

Модуль № 3. Нормативно-правове забезпечення освіти дорослих

8

0,27

1.4

Модуль № 4. Психологічний супровід освітньої діяльності різних категорій дорослого населення

8

0, 27

 

ІІ. Професійно орієнтований блок

Інваріантна частина

80

2,66

2.1

Модуль № 1 Професійна та особистісна компетентність сучасного фахівця

16

0, 53

2.2

Модуль № 2. Формування андрагогічної компетентності наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників

12

0,4

2.3

Модуль № 3. Розвиток професійної майстерності наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників

16

0, 53

2.4

Модуль № 4. Особливості педагогічного супроводу наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників

12

0,4

2.5

Модуль №5. Психологічні особливості комунікації дорослих

12

0,4

2.6

Модуль № 6. Медіаосвіта: теорія, досвід, перспективи

12

0,4

 

ІІІ. Професійно орієнтований блок

Варіативна частина

30

(із 60)

1

3.1

Модуль № 1. Технології формування і розвитку екологічної компетентності наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників

10

0,33

3.2.

Модуль № 2. Технології розробки концепцій, програм, проектів

10

0,33

3.3

Модуль № 3. Основи наукових досліджень

10

0,33

3.4

Модуль № 4. Профілактика професійного вигорання особистості

10

0,33

3.5

Модуль № 5. Психологія взаємодії з людьми віку пізньої дорослості

10

0,33

3.6

Модуль № 6. Педагогіка мистецтва

10

0,33

 

Діагностичний модуль*

 

 

 

Організаційно-настановче заняття

 

 

 

Вхідне діагностування

 

 

 

Вихідне діагностування

 

 

 

Конференція з обміну досвідом (Інтернет-конференція)

 

 

Разом

150

5

 

Навчальний процес на курсах підвищення кваліфікації забезпечують високопрофесійні науковці й викладачі, які мають авторські технології з професійної підготовки дорослого населення та багаторічний досвід у реалізації форм і методів освіти упродовж життя.

 

Форма навчання очно-дистанційна.

 

Після завершення навчання видається cвідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка.

 

 

Контактна інформація:

Адреса: 04060  м. Київ,  вул. Берлинського, 9,  (5 поверх, к. 533)

Телефон для довідок:  066 - 358-52-23; 096-596-48-34

Відповідальна особа: Ольга Василівна Баніт