ПІДНЕСЕННЯ ЦІННОСТІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ

ПІДНЕСЕННЯ ЦІННОСТІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ
13.04.2022 19:00

Упродовж 11-13 квітня 2022 року відбулася 16 Щорічна міжнародна конференція Європейської асоціації з політики у педагогічній освіті (Teacher Education Policy in Europe) TEPE 2022 Conference on Enhancing the value of teacher education research: Implications for policy and practice «Піднесення цінності наукових досліджень у підготовці вчителів: значення для політики і практики».

 

Робота конференції тривала в межах чотирьох основних напрямів:

 

  • Тема 1: Цінність досліджень в педагогічній освіті: дослідницька підготовка вчителів і їх роль як дослідників.
  • Тема 2: Цінність наукових досліджень у галузі педагогічної освіти: інноваційні підходи до проведення наукових досліджень на етапі підготовки і під час професійної діяльності вчителів.
  • Тема 3: Наукові дослідження та політика в галузі педагогічної освіти: потенціал наукових досліджень для оцінювання впливу освітньої політики.
  • Тема 4: Наукові дослідження в галузі педагогічної освіти та практика: розроблення курікулумів і освітніх програм, що враховують потреби практики 

 

Цьогоріч організатором конференції виступив Інститут освітніх досліджень та педагогічної освіти Університету м. Грац (Австрія). Триденний науково-методологічний захід став місцем зустрічі та майданчиком для спілкування між дослідниками, педагогами практиками, політиками в галузі освіти та вчителями з різних країн світу. Він надав можливість проаналізувати виступи з надихаючими доповідями, взяти участь в обговоренні широкого спектру документів про результати педагогічних досліджень та втілення практичних підходів у навчанні вчителів у стимулюючій та дружній атмосфері.

 

Завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Н.М. Авшенюк,  та здобувачка ступеня вищої освіти доктора філософії Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Н.М. Семініхина взяли участь у конференції, за результатами якої надруковано тези доповіді: Seminikhyna N., Avsheniuk N., Lutsenko O. (2022) The Significance of Research-Based Training of Masters of Education in Ukraine. Abstract Book TEPE Conference on Enhancing the value of teacher education research: Implications for policy and practice. Institute of Education Research and Teacher Education, University of Graz. Р. 11. ПЕРЕГЛЯНУТИ

 

У виступі «Роль науково-педагогічного дослідження у підготовці магістрів освіти в університетах України» науковиці зосередили увагу на аналізі концептуальних, законодавчих, організаційно-педагогічних засад дослідницько-базованої педагогічної освіти в університетах України та Австралії з метою розкриття особливостей підготовки майбутніх педагогічних працівників до виконання наукових педагогічних досліджень та використання їх результатів у професійній діяльності.

 

Наталія АВШЕНЮК

Завідувач відділу зарубіжних систем

педагогічної освіти і освіти дорослих