Новини

СЕКЦІЙНЕ ОНЛАЙН-ЗАСІДАННЯ ВІДДІЛУ АНДРАГОГІКИ
23.03
2021
23 березня 2021 року відділом андрагогіки проведено секційне онлайн-засідання «Професіоналізація педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих»&... »
Філософські засади професійної підготовки майбутніх учителів у Польщі: лекція зарубіжного вченого
22.03
2021
22 березня 2021 року зусиллями Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України було продовжено цикл лекцій відомих зарубіжних учених для аспірантів, майбутніх до... »
ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В НІМЕЧЧИНІ: ЛЕКЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСЛІДНИКА
19.03
2021
19 березня 2021 року з ініціативи директора Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН Украї... »
Музейна педагогіка в Україні: історія, теорія, практика
17.03
2021
У контексті сучасних реформаційних змін в освітньому просторі України актуалізується проблема вивчення та збагачення досвіду просвітницької діяльності музеїв. Особливо цінним є досвід взаємоді... »
Теорія надлишкових знань у дискурсі педагогічної майстерності (співпраця зі стейкхолдерами)
12.03
2021
12 березня 2021 року у межах співпраці зі стейкхолдерами освітньо-наукової програми підготовки майбутніх докторів філософії 9спеціальність 011 освітіні, педагогічні науки) в Інституті педагогіч... »