ОСВІТА ДЛЯ ХХІ СТОЛІТТЯ: ВИКЛИКИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ - 2021

ОСВІТА ДЛЯ ХХІ СТОЛІТТЯ: ВИКЛИКИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ - 2021
17.11.2021 18:00

16-17 листопада 2021 р. у рамках співпраці між Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та Сумським державним педагогічним університетом імені А. С. Макаренка відбулася ІIІ Міжнародна науково-практична конференція «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи».

 

Організатори заходу:

 

 • Навчально-науковий інститут педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка,
 • Інститут педагогіки НАПН України,
 • Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України,
 • Українська асоціація дослідників освіти,
 • Сумська обласна державна адміністрація,
 • Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

 

У конференції взяли участь близько 100 учасників із закладів вищої освіти та наукових установ України, Білорусі, Китаю, Польщі.

 

Конструктивна дискусія науково-педагогічних і наукових працівників – учасників конференції розгорталася навколо таких основних напрямів:

 

 1. Організаційно-педагогічне забезпечення інноваційного розвитку системи дошкільної освіти в Україні та світі.
 2. Інноваційні тенденції розвитку сучасної системи  початкової освіти в Україні та світі.
 3. Стратегічні пріоритети та форми інноваційного розвитку системи шкільної освіти в Україні та світі.
 4. Світовий досвід розвитку дистанційних форм освіти у вітчизняному та міжнародному контекстах.
 5. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний та національний виміри змін.
 6. Управління інноваційним розвитком закладу освіти: глобальний та національний контексти.
 7. Інноваційні технології професійної підготовки педагогів.
 8. Освіта обдарованих: вітчизняний та міжнародний досвід.
 9. Інклюзивна освіта в контексті інноваційного розвитку: світовий та вітчизняний досвід.
 10. Нова парадигма підготовки соціальних працівників за сучасних умов.
 11. Освіта дорослих в Україні та світі: реалії та перспективи.
 12. Модернізація освітньо-наукових програм в умовах суспільства знань: вітчизняний та європейський досвід.

 

Завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник Наталія Авшенюк звернулася до учасників конференції з вітальним словом, в якому висловила щиру подяку керівництву університету та завідувачу кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, доктору педагогічних наук, професору М.А. Бойченко за високий рівень організації конференції та багаторічну плідну співпрацю у галузі педагогічної освіти і науки України.

 

Наукові працівники відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих апробували результати своїх порівняльно-педагогічних досліджень у доповідях:

 

 • Авшенюк Н.М. «Моделювання підходів до забезпечення якості педагогічної освіти в зарубіжному дискурсі»
 • Постригач Н.О. «Професійні стандарти підготовки вчителя у Туреччині»
 • Огієнко О.І. «Функціонування національних агенцій із забезпечення якості педагогічної освіти у США»
 • Пазюра Н.В. «Глобалізація як чинник трансформаційних змін у підготовці вчителів англійської мови в Азійських країнах»
 • Дяченко Л.М. «Дискусії щодо стандартів підготовки вчителів закладів загальної середньої освіти в Німеччині».
 • Годлевська К.В. «Постійний професійний розвиток вчителів – основа педагогічної кар’єри: досвід Угорщини»
 • Котун К.В. «Професійний розвиток вчителів Скандинавських країн»

 

За результатами заходу заплановано видання збірника матеріалів ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи» та спеціального випуску наукового журналу «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології».

 

Наталія Авшенюк

завідувач відділу зарубіжних систем

педагогічної освіти і освіти дорослих