ОСВІТА І ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

ОСВІТА І ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
25.10.2019 16:00

24-25 жовтня у рамках співпраці між Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та Мукачівським державним університетом відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і формування конкурентноспроможності фахівців в умовах євроінтеграції». Конференція проходила в місті Мукачево, на базі Мукачівського державного університету. Представниками від Інституту були Олена Коваленко (доктор психологічних наук, професор, старший науковий співробітник відділу психології праці) та Катерина Годлевська (кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих).

 

На першому пленарному засіданні виступила професор Олена Коваленко з доповіддю «Емпатія в структурі професійного спілкування майбутніх педагогів та її розвиток». У доповіді акцентовано увагу  на  результатах проведеного дослідження які дозволяють підтвердити, що емпатія як особлива здатність суб’єкта до відображення емоційних переживань і внутрішнього світу іншої людини є важливим компонентом у структурі професійного педагогічного спілкування майбутнього вчителя. Її розвиток потребує застосування спеціальних засобів впливу, одним з яких є запропонований спецкурс «Емоційні аспекти педагогічного спілкування».

 

 

 

На секційному засіданні виступила кандидат педагогічних наук Катерина Годлевська з доповіддю «Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів з використанням соціальних медіа». У доповіді окреслено питання соціальних медіа, що стають найважливішими інструментами для взаємодії між людьми, де кожен може поділитися, обмінюватися, коментувати, обговорювати, створювати інформацію і провадити знання спільно. Оскільки вплив соціальних медіа на освітнє середовище з кожним роком зростає, то їх застосування у професійній підготовці майбутніх вчителів може підсилити якість навчального матеріалу, розширити коло дискусії і покращити спільну та самостійну роботу. Однак соціальні медіа можуть як позитивно, так і негативно впливати на професійну підготовку майбутніх вчителів початкових класів. Для подолання негативного впливу соціальних медіа необхідний чіткий і критичний підхід до будь-якої інформації, що якнайкраще забезпечується через медіаосвіту і медіаграмотність.

 

Колектив Інституту висловлює щиру подяку доктору педагогічних наук, професору, завідувачу кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного університету Ганні Товканець за високий рівень організації конференції та прийом делегатів, а також всьому керівництву Мукачівського державного університету за подальшу плідну співпрацю у галузі освіти і науки України.