ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦЕНТРІВ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦЕНТРІВ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ
04.10.2017 11:00

27 вересня 2017 р. на базі Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування відбулося виїзне засідання Відділення педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

 

На засіданні зокрема розглядалося питання щодо організаційно-педагогічних умов створення і функціонування центрів освіти дорослих в Україні (основний доповідач – завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України професор Олена Аніщенко). До слова також було запрошено Ольгу Пастушок – керівника Центру освіти дорослих (м. Нікополь), директора КЗ «Нікопольська міська школа мистецтв», яка візуалізувала діяльність і перспективи розвитку Центру освіти дорослих у м. Нікополі.

 

Серед організаційно-педагогічних умов створення й функціонування центрів освіти дорослих виокремлено такі: розроблення нормативно-правового забезпечення; моніторинг культурно-освітніх потреб дорослих, забезпечення науково-методичного, психолого-педагогічного, інформаційного супроводу освіти дорослих.

 

Результати апробації співробітниками відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України обґрунтованих умов (початковий етап, 2016 – 2017 рр.):

 • Взято участь у підготовці статті №18 Закону України «Про освіту», ухваленого Верховною Радою України 5 вересня 2017 р. У співпраці з Представництвом DVV International в Україні та Громадською спілкою «Українська асоціація освіти дорослих» ініційовано розроблення Закону «Про освіту дорослих». 13 вересня 2017 р. у Міністерстві освіти і науки України за ініціативи Представництва DVV International в Україні, ІПООД НАПН України та Громадської спілки «Українська асоціація освіти дорослих» проведено круглий стіл «Законодавче забезпечення розвитку освіти дорослих в Україні». Планується створення міжвідомчої робочої групи щодо розроблення законопроекту «Про освіту дорослих». Пропозиції до концепції Закону мають бути подані до 15 листопада 2017 р.
 • Підготовлено документацію на відкриття центрів освіти дорослих на базі навчальних закладів різних типів, проведено заходи з організації Центру освіти дорослих у Запорізькому національному університеті (ЗНТУ) і Нікопольській школі мистецтв.
 • Підготовлено до друку та видано інноваційне наукове видання «Законодавче забезпечення освіти дорослих: зарубіжний досвід» (К.: ТОВ «ДКС-Центр», 2017 р.). Книга містить аналіз документів щодо законодавчого забезпечення освіти дорослих у 23 країнах світу, що дозволило візуалізувати структуру і зміст освіти дорослих, охарактеризувати розмаїття провайдерів світніх послуг та ін.
 • Здійснено моніторинг культурно-освітніх потреб дорослих у трьох пілотних областях України за основі анкети, розробленої науковцями Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.
 • Здійснено забезпечення науково-методичного, психолого-педагогічного, інформаційного супроводу освіти дорослих

 

Розроблено авторські навчальні програми і тренінги для педагогічного персоналу, який працює з дорослими:

 • тренінг для вчителів вечірніх шкіл «Формування навичок роботи з хмарними сервісами» (Світлана Зінченко);
 • тренінг для викладачів / тренерів, які працюють з дорослими «Як навчати дорослих: крокуємо до успіху» у рамках проекту «Освітня програма підготовки професіоналів у галузі освіти дорослих включно з питаннями громадянської освіти» (Олена Аніщенко, Олена Волярська);
 • тематичні складові навчальної програми з професіоналізації освіти дорослих для тренерів і викладачів, які працюють з дорослими «Вступ до освіти дорослих» (Олена Аніщенко, Олена Волярська);
 • тематичні складові навчальної програми з освіти дорослих для курсів підвищення кваліфікації Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «УМО НАПН України» (Олена Аніщенко, Олена Волярська);
 • модулі з освіти дорослих для програми підвищення кваліфікації і стажування наукових співробітників наукових установ, науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників ВНЗ України всіх рівнів акредитації та інших категорій працівників різних соціально-економічних галузей (Олена Аніщенко, Олена Волярська, Світлана Зінченко);
 • модулі з освіти дорослих для варіативних, різнорівневих, диверсифікованих за профілем і терміном програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників (Олена Аніщенко, Олена Волярська, світлана Зінченко);
 • модулі з освіти дорослих для освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» (Олена Аніщенко, Олена Волярська, Світлана Зінченко).

 

Забезпечення інформаційного супроводу освіти дорослих:

 • здійснено популяризацію ідей неформальної освіти дорослих, освіти впродовж життя, наукових і методичних досягнень Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України та Запорізького національного технічного університету (м. Запоріжжя) і Нікопольської школи мистецтв (м. Нікополь); поширення досвіду створення і функціонування центрів освіти дорослих шляхом проведення тренінгових занять з представниками громадськості та ініціативними громадянами м. Запоріжжя та м. Нікополя.
 • підготовлено до друку такі наукові, інформаційні видання: «Освіта дорослих: бібліографічний покажчик (Л. Б. Лук’янова, Київ: ТОВ «ДКС-Центр», 2016); «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. праць» (№11, 2016 р.; №12, 2017 р.); «Територія успіху: практико орієнтований додаток до збірника наукових праць «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи» (№№2-3, 2016).
 • співробітники відділу андрагогіки взяли участь у науково-практичних масових заходах щодо організації Центрів, серед яких: Міжнародні Дні освіти дорослих у Запорізькій області (2016 р.); круглий стіл «Освіта дорослих: тенденції розвитку в Запорізькому регіоні» на базі Запорізького національного технічного університету (м. Запоріжжя, червень 2017 р.); круглий стіл «Законодавче забезпечення розвитку освіти дорослих в Україні» у Міністерстві освіти і науки України за ініціативи Представництва DVV International в Україні та Громадської спілки «Українська асоціація освіти дорослих» (м. Київ, 13 вересня 2017 р.).

 

У ході обговорення виголошених доповідей члени Відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України схвалили діяльність відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України щодо апробації організаційно-педагогічних умов створення і функціонування центрів освіти дорослих в Україні.

 

Подальшу діяльність відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України планується спрямувати на участь у розробленні проекту Закону України «Про освіту дорослих»; розроблення концепції діяльності центрів освіти дорослих; оновлення змісту, форм, методів підготовки педагогічого персоналу для закладів формальної і неформальної освіти дорослих; розширення мережі Центрів освіти дорослих з метою поширення в українському суспільстві ідей навчання впродовж життя; розвиток культури навчання впродовж життя, сприяння міжсекторній взаємодії у неформальній освіті дорослих.

 

Завідувач відділу андрагогіки,

проф. Олена Аніщенко

 

Більше фото на офіційній сторінці Інституту у Facebook