онлайн тренінг з розвитку художньо-естетичного світогляду

онлайн тренінг з розвитку художньо-естетичного світогляду
27.10.2020 17:00

27 жовтня 2020 року відбувся онлайн тренінг з розвитку художньо-естетичного світогляду (для викладачів, студентів, магістрантів, вчителів мистецьких спеціалізацій). Модератором заходу була Соломаха Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України.

 

У тренінгу розглядались питання розвитку художньо-естетичного світогляду як основи професійної підготовки викладачів мистецьких дисциплін, оскільки критерієм успішності їхньої фахової діяльності є здатність сприймати, перетворювати, зберігати та використовувати художньою інформацію закарбовану у мистецьких творах з метою навчання та виховання учнівської та студентської молоді. Модератор заходу зосередила увагу учасників тренінгу на специфіці поєднання у художньому світовідчутті інтелекту і почуття, етичного та естетичного досвіду, що відповідно до концепції О. Лосєва зумовлює специфіку сприйняття мистецтва за принципами оформленості естетичного досвіду (чисто музичне і образне) та особистісної актуальності (трагічне, драматичне, ліричне і епічне). В ході тренінгу відбулась художньо-естетична інтерпретація творів мистецтва у контексті означеної концепції з метою адекватної оцінки художнього світовідчуття творів, відповідності його інтерпретації задуму автора.

 

Під час сприйняття художніх творів у діалогічному спілкуванні учасники тренінгу стали співучасниками процесу становлення художнього образу, інтер­претуючи, декодуючи художню інформацію, що дозволило їм глибше зрозуміти природу мистецтва, його генезис, специфіку, онтологічне, гносеологічне й аксіологічне підґрунтя, художньо-естетичні цінності, особливості образності, емоційної виразності у їхній єдності та цілісності.

 

В онлайн тренінгу взяли участь наукові співробітники, аспіранти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; викладачі Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; викладачі та методисти Бердичівського педагогічного фахового коледжу; Кременчуцького професійного ліцею імені А.С. Макаренка; Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка; завідувач пересувної виставки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника; директор, учителі товариства з обмеженою відповідальністю «заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів «Life School» (м. Кременчук, Полтавської обл.).