Оголошено конкурс на посаду директора Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Оголошено конкурс на посаду директора Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
03.01.2020 09:00

Національна академія педагогічних наук України оголошує конкурс на посаду директора Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії, стаж роботи на посадах наукових та (або) науково-педагогічних працівників не менше як 10 років, а також високі моральні якості та організаторські здібності.

 

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення.

 

Вибори директора Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України відбудуться 12 березня 2020 року.

 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 

 • заяву про участь у конкурсі на ім’я президента НАПН України, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, установлених частиною третьою статті 9 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;
 • автобіографію;
 • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, що видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);
 • довідку про наявність або відсутність судимості;
 • інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 • копію паспорта, засвідчену претендентом;
 • копію трудової книжки;
 • письмову згоду на обробку персональних даних;
 • список наукових праць;
 • характеристику з основного місця роботи.

 

Копії документів, що подаються претендентом (крім копії паспорта), повинні бути засвідчені за місцем роботи претендента або нотаріально.

 

Документи подавати за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, Президія НАПН України, кімн. 214.

 

Телефон для довідок: 481-37-27; 481-37-21.