Інновації й традиції проведення практики у закладах фахової передвищої і вищої педагогічної освіти

Інновації й традиції  проведення практики у закладах фахової передвищої і вищої педагогічної освіти
20.11.2020 18:00

20 листопада 2020 року у межах Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта і кар’єра – 2020» співробітниками відділів змісту і технологій педагогічної освіти та теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України у співпраці з закладами вищої і фахової передвищої педагогічної освіти було проведено вебінар на тему «Інновації й традиції  проведення практики у закладах фахової передвищої і вищої педагогічної освіти». 

 

Партнерами в організації заходу виступили заклади освіти, що мають цінний досвід проведення різних видів практики в Україні, впроваджують інновації у процес реалізації практичної підготовки майбутніх педагогів: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківський коледж ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Бердичівський педагогічний фаховий коледж, Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка та ін.

 

У роботі заходу взяли участь більше 50 учасників – науковці, викладачів, вчителів, методистів.

 

Модератором заходу виступила Мирослава Вовк, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, доктор педагогічних наук, що схарактеризувала тенденції практичної підготовки майбутніх педагогів у вітчизняних закладах вищої педагогічної освіти (збереження традицій проведення практик, інноваційність, прагматичність, використання інноваційних форм, методів, технологій тощо).

 

Досвід організації практики майбутніх учителів мистецьких дисциплін у Полтавському національному університеті імені В.Г. Короленка представила Олена Лобач, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музики. Потенціал інноваційних педагогічних технологій у підготовці майбутніх викладачів мистецьких дисциплін у ході проведення магістерської практики розкрила старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України Світлана Соломаха.

 

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Оксана Цюняк узагальнила теоретичні і практичні досягнення закладу в організації різних видів практики в університеті, зокрема у підготовці сучасних учителів початкових класів.

 

Унікальним є досвід проведення різних видів практики (навчальної польової, позакласної виховної та ін.) у підготовці вчителів початкового навчання в Івано-Франківському коледжі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», який візуалізувала викладач закладу Людмила Ликтей.

 

Методики та техніки інклюзивного навчання в практичній діяльності студентів закладів фахової передвищої освіти на основі досвіду Бердичівського педагогічного фахового коледжу представили викладачі музично-теоретичних дисциплін Оксана Літкович, Наталія Мельник. Досвід організації практики у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання на прикладі Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка було висвітлено у виступі кандидата педагогічних наук, викладача-методиста Ніни Гомелі

 

За результатами проведення вебінару було рекомендовано:

 

  • у співпраці науковців і викладачів-практиків узагальнити методичні напрацювання закладів фахової передвищої і вищої освіти у здійсненні практичної підготовки майбутніх педагогів в межах аналітичних матеріалів;
  • ініціювати опитування викладачів фахової передвищої і вищої педагогічної освіти з метою виявлення проблем проведення різних видів практики;
  • презентувати інноваційний досвід організації практичної підготовки, сформований у регіональних закладах педагогічної освіти, у засобах масової інформації, у соціальних мережах;
  • висвітлити здобутки викладачів, науковців щодо інновацій у практичній підготовці майбутніх учителів у фахових виданнях з освітніх, педагогічних наук («Естетика і етика педагогічної дії», «Імідж сучасного педагога» тощо).

 

Мирослава Вовк,

завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти