Інновації у наукових рефлексіях молодих дослідників: звіт про проходження викладацької практики аспірантів III і IV курсу

Інновації у наукових рефлексіях молодих дослідників: звіт про проходження викладацької практики аспірантів III і IV курсу
26.11.2021 16:00

26 листопада 2021року в онлайн форматі відбувся звітний вебінар аспірантів III і IV курсу про проходження викладацької практики.  Метою викладацької практики є формування здатності конструювати педагогічний процес на основі сформованості аналітичних, прогностичних, проєктивних і рефлексивних педагогічних умінь, які опосередковуються змістом і цінностями особистості викладача-дослідника. Завдання викладацької практики: оволодіти здатністю ефективно застосовувати основні психологічні і педагогічні концепції, положення, теорії у викладацькій діяльності; здатність бути наставником молодших колег у вдосконаленні викладацької діяльності; здатністю до професійного самоосвіти, самозростання, самореалізації у процесі викладацької роботи;  формування здатності до використання прийомів педагогічної майстерності, зокрема прийомів вербальної та невербальної комунікації; формування вміння вибудовувати педагогічну взаємодію на засадах співробітництва та партнерства тощо ПРОГРАМА ВИКЛАДАЦЬКОЇ ПРАКТИКИ

 

Викладацька практика проходила упродовж 08.11.2021 –26.11.2021 рр. на базі Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Івано-Франківського коледжу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Донбаській національній академії будівництва і архітектури.

 

Керівники практики від закладів освіти (доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Олена Миколаївна Семеног, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Марина Анатолівна Бойченко (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка) акцентували увагу на можливостях використання потенціалу репозитарію та ресурсів Медіавчительського кампусу процесі підготовки дисертаційних досліджень.

 

Майбутні доктори філософії презентували інновації, спродуковані у межах дисертаційних досліджень:

 

  • Ликтей Людмила Миколаївна (інноваційні методи проведення лекцій); 
  • Калашнікова Тетяна Сергіївна (можливості використання дослідницько-проєктної технології у підготовці докторів філософії з технічних спеціальностей); 
  • Акатріні Володимир Михайлович (діяльність музею родини Мандичевських в с. Багринівка Чернівецької області); 
  • Брига Тетяна Романівна (особливості підготовки фахівців з прикладної лінгвістики в Канаді); 
  • Венгринюк Оксана Володимирівна (інновації у професійному розвитку вчителів Нової української школи); 
  • Горетько Тетяна В’ячеславівна (методичні рекомендації з проблеми професійної підготовки майбутніх менеджерів інформаційних технологій); 
  • Семеніхіна Наталія Михайлівна (рекомендації щодо використання інноваційних ідей професійної підготовки магістрів освіти в університетах Австралії в українській освіті); 
  • Ходацька Ольга Миколаївна (інновації у процесі розвитку професіоналізму вчителя-філолога в умовах неформальної освіти) та ін.

 

За результатами проходження практики було рекомендовано використати розроблені аспірантами інновації у межах дисертаційних досліджень, підготувати науково-методичні рекомендації за результатами дослідницьких пошуків.

 

Мирослава Вовк

завідувач відділу змісту і технології педагогічної освіти