НЕПЕРЕРВНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗАРУБІЖЖІ: ДОСВІД, ІННОВАЦІЇ, ТЕНДЕНЦІЇ (читання О.Рудницької - 2020)

НЕПЕРЕРВНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗАРУБІЖЖІ: ДОСВІД, ІННОВАЦІЇ, ТЕНДЕНЦІЇ (читання О.Рудницької - 2020)
04.12.2020 09:00

1 грудня 2020 року з ініціативи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України було проведено онлайн ХVІІІ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О.П. Рудницької  «Неперервна педагогічна освіта в Україні і зарубіжжі: досвід, інновації, тенденції».

 

Співорганізаторами знакового для освітянської громадськості заходу виступили Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття», Сучавський університет імені Штефана чел Маре (Румунія), Державний заклад вищої освіти імені Стефана Баторія в Скерневіцах (Польща), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка.

 

Мета читань – обмін досвідом з проблем здійснення реформаційних змін у сфері мистецької, педагогічної освіти, пов’язаних з акредитацією освітніх програм у закладах фахової передвищої і вищої освіти; визначення пріоритетів у напрямі оновлення змісту, форм, методів, технологій підготовки вчителя, його професійного розвитку з урахуванням національних надбань і зарубіжного досвіду. Проблематика читань диференційована на напрями: філософсько-аксіологічні та андрагогічні засади педагогічної освіти; педагогічна освіта в Україні: тенденції та перспективи реформування; мистецька освіта у вимірах сучасних модернізаційних змін; зарубіжний досвід підготовки вчителя: теорія і практика; педагогічна майстерність як система професійно-мистецьких компетентностей; музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи.

 

В онлайн засіданні взяли участь більше 80 учасників, з-поміж яких – учителі закладів загальної і позашкільної освіти, викладачі педагогічних університетів, методисти інститутів післядипломної педагогічної освіти, докторанти, аспіранти, магістранти, учні Малої Академії наук України тощо.

 

Відкрила захід доктор педагогічних наук, професор дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Ничкало Нелля Григорівна, яка означила перспективність ідей, наукової спадщини Оксани Петрівни Рудницької, засновника теорії мистецької освіти в Україні. З привітальним словом до учасників звернулася доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Лук’янова Лариса Борисівна, яка схарактеризувала важливість партнерської взаємодії між науковими закладами й закладами освіти у здійсненні реформаційних у сфері педагогічної освіти, розвитку традицій мистецької педагогіки і педагогіки мистецтва, започаткованих в Інституті.

 

Модератором заходу виступила доктор педагогічних наук, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України Вовк Мирослава Петрівна, яка представила віртуальну виставку з проблем мистецької освіти в Україні.

 

Виступи відомих науковців, педагогів-практиків визначили проблеми й перспективи удосконалення теорії і практики мистецької, педагогічної освіти, уможливили окреслення досягнень сучасної педагогічної теорії й освітньої практики у використанні потенціалу мистецької педагогіки тощо. З-поміж ґрунтовних виступів варто відзначити з таких проблем, як: почуття патріотизму як виховний пріоритет Нової української школи» (доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України Бех Іван Дмитрович); українська культура: національні освітні стратегії (доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України Філіпчук Георгій Георгійович); мистецька освіта в епоху штучного інтелекту (доктор педагогічних наук, професор, декан факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, заслужений діяч мистецтв України Федоришин Василь Ілліч); загальна мистецька освіта в сучасному контексті: з історії становлення (доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України Комаровська Оксана Анатоліївна); методи навчання читання крізь призму поглядів сучасних учителів дошкільного виховання та раннього шкільного виховання в Польщі (професор  Державного закладу вищої освіти імені Стефана Баторія в Скерневіцах (Польща) Тереза Яницька-Панек); ідеї О. Рудницької у сучасному науковому дискурсі (доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Васянович Григорій Петрович); функціонування ресурсного центру професійного розвитку вчителя у вимірах польських освітніх практик (доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка Семеног Олена Миколаївна); сучасні тенденції підготовки вчителя в українському зарубіжжі (доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Романюк Світлана Захарівна); результати співпраці з ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хореографії та художньої культури, декан факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Терешко Інна Григорівна); мистецтво сценічного мовлення у контексті культурно-дозвіллєвої діяльності діяльності культуролога (заслужений працівник культури України, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри культурології Херсонського державного університету Лимаренко Лідія Іванівна); В. Дільтей «Вступ до наук про дух» та наукова раціональність сучасності (доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник Усатенко Тамара Пилипівна) та ін.

 

Музичний супровід заходу здійснював камерний оркестр факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (художній керівник – заслужений діяч мистецтв України, доктор педагогічних наук, професор Федоришин Василь Ілліч; диригент – Савченко Галина Віталіївна).

 

Результатами заходу є розроблення рекомендацій щодо збереження національних традицій та вивчення зарубіжного досвіду мистецької освіти; актуалізація проблем дистанційного навчання в закладах мистецького спрямування в період пандемії; активізація тренінгової діяльності з викладачами закладів вищої освіти з метою їх професійного розвитку, удосконалення інноваційної діяльності викладачів тощо. За результатами заходу здійснюється укладання збірника матеріалів «Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття» (Вип. 4 (16)).

 

 Мирослава Вовк

доктор педагогічних наук,

завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти