Науково-методична комісія сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України

Науково-методична комісія сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України
03.06.2019 17:00

3 червня 2019 року відбулися збори членів науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. До складу науково-методичних підкомісій  МОН України увійшли: провідний науковий співробітник відділу андрагогіки ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України Баніт О.В. (НМК №14 Організаційно-методичне забезпечення вищої освіти, підкомісія 301 Освіта впродовж життя, визначення неформального та інформального навчання); головний науковий співробітник відділу андрагогіки ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України Андрощук І.М. (НМК №14 Організаційно-методичне забезпечення вищої освіти, підкомісія 302 Дистанційне навчання).

 

На зборах обговорювався новий етап реформи вищої освіти і визначалися завдання науково-методичних комісій з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти Міністерства освіти і науки України.

 

Загальна робота НМК МОН України складалась з двох частин. Перша частина включала виступ І.О. Шарова «Про завдання Науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України на період до 2022 року» та семінар-тренінг: «Сучасний стан та актуальні завдання розроблення стандартів вищої освіти» (модератори: Калашнікова С.А., Таланова Ж.В.). Друга частина зборів членів НМК МОН України проходила у комісіях і підкомісіях, де відбулось планування роботи підкомісіq на наступний період та вибори голови, заступника голови та секретаря науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України.

 

Провідного наукового співробітника відділу андрагогіки ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України Баніт О.В. обрано заступником Голови підкомісії 301 Освіта впродовж життя, визначення неформального та інформального навчання.

 

Інформацію підготували

Баніт О.В., Андрощук І.М.